Chứng chỉ

Chứng chỉ JetBrains Academy

Chứng chỉ JetBrains Academy là cách hoàn hảo để giới thiệu những kỹ năng bạn đã đạt được, giúp CV của bạn nổi bật và. . .

Chứng chỉ DriveWorks bước khởi đầu để tham gia các dự án tự động hóa với SOLIDWORKS

Bạn đang tìm cách xây dựng kiến ​​thức và tăng cường các kỹ năng SOLIDWORKS của mình? Bên cạnh các kì thi chứng chỉ SOLIDWORKS. . .

Thay đổi thời gian chờ thi lại chứng chỉ SOLIDWORKS

Nhiều người thắc mắc tại sao có thời gian chờ thi lại chứng chỉ SOLIDWORKS? Câu trả lời là, sau mỗi lần bạn thi trượt. . .

Chương trình thi chứng chỉ quốc tế SOLIDWORKS về thiết kế khuôn CSWPA-Mold Making

Ngày 25.9.2018, SOLIDWORKS University chính thức công bố về chương trình thi chứng chỉ quốc tế SOLIDWORKS Mold Making đã được bổ sung trong hệ. . .

Chứng chỉ CSWA-AM xác nhận kỹ thuật in 3D của bạn với môi trường 3D SOLIDWORKS

Mặc dù in 3D đã tồn tại khoảng 30 năm, nhưng thời gian vừa qua đã chứng kiến ​​một sự chấp nhận lớn trong công. . .

Cơ hội tham gia khóa đào tạo và thi chứng chỉ CSWA SOLIDWORKS miễn phí

Chứng chỉ CSWA quốc tế là một khởi đầu rất lớn cho những ai có đam mê về kiến thức của phần mềm SOLIDWORKS 3D. . .

Chinh phục các đỉnh cao trong SOLIDWORKS kỹ năng SOLIDWORKS cơ bản tới nâng cao

Các bài thi tập trung vào các kỹ năng SOLIDWORKS cơ bản cần thiết để đảm bảo thành công chung của công ty bạn bằng việc sử dụng phần mềm. . .

Đề thi chứng chỉ CSWA SOLIDWORKS tham khảo

Chứng chỉ CSWA chứng nhận cho các học viên có kinh nghiệm về SOLIDWORKS tối thiểu từ sáu đến chín tháng và có kiến thức cơ. . .

Chứng chỉ CSWP – Chứng chỉ SOLIDWORKS chuyên nghiệp

Mỗi ứng viên được cấp chứng chỉ CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) chứng minh khả năng của họ có thể thiết kế và phân tích các. . .