Chinh phục các đỉnh cao trong SOLIDWORKS kỹ năng SOLIDWORKS cơ bản tới nâng cao

Hệ thống chứng chỉ toàn cầu của SOLIDWORKS có thể được sử dụng như một chuẩn mực để đánh giá kiến thức và năng lực của bạn trong lĩnh vực thiết kế. Các bài thi tập trung vào các kỹ năng SOLIDWORKS cơ bản cần thiết để đảm bảo thành công chung của công ty bạn bằng việc sử dụng phần mềm SOLIDWORKS trong thiết kế cơ khí, kim loại tấm, bề mặt, phân tích, mô phỏng, v.v…

 

Các chứng chỉ của SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao


Các chứng chỉ của SOLIDWORKS là một trong những chuẩn mực để đánh giá kiến thức và năng lực của kỹ sư. Các bài thi thường tập trung vào các kỹ năng SoliWorks cơ bản cần thiết để đảm bảo thành công chung của công ty bạn bằng việc sử dụng phần mềm SOLIDWORKS.

 

Chứng chỉ CSWA 

Với Chứng chỉ Học thuật SOLIDWORKS (CSWA), bạn sẽ nổi bật trong số đông khi tham gia thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay. Chứng chỉ CSWA là bằng chứng về chuyên môn của bạn đối với những kỹ năng mà các doanh nghiệp tìm kiếm và khen thưởng.

Nội dung học tập đề xuất cho kì thi này:

 • SOLIDWORKS Tutorials
 • SOLIDWORKS Essentials

Lưu ý: Bạn phải sử dụng phiên bản SOLIDWORKS 2011 trở lên để có thể tham gia kì thi này. Sử dụng bất kì phiên bản SOLIDWORKS nào trước đó, có thể dẫn tới việc bạn sẽ không thể mở được một số files trong bài thi.

Thời gian thi: 3 giờ

Số điểm tối thiểu yêu cầu đạt được: 70%

Chính sách thi lại:  Nếu bạn thi trượt bạn sẽ phải chờ tối thiểu 14 ngày để có thể nhận được key cho kì thi CSWA tiếp theo và phải trả phí cho mỗi lần thi.

Tất cả các chứng chỉ điện tử nhận được theo thông tin cá nhân mà bạn đăng ký khi bạn vượt qua kì thi.

Bài kiểm tra có các thử thách thực hành trong nhiều lĩnh vực:

 • Sketch entities – lines, rectangles, circles, arcs, ellipses, centerlines
 • Sketch tools – offset, convert, trim
 • Sketch relations
 • Boss and cut features – extrudes, revolves, sweeps, lofts
 • Fillets and chamfers
 • Linear, circular, and fill patterns
 • Dimensions
 • Feature conditions – start and end
 • Mass properties
 • Materials
 • Inserting components
 • Standard mates – coincident, parallel, perpendicular, tangent, concentric, distance, angle
 • Reference geometry – planes, axis, mate references
 • Drawing views
 • Annotations

 

Chứng chỉ CSWP 

Một Chứng chỉ SOLIDWORKS Chuyên nghiệp có nghĩa là một cá nhân đã thành công vượt qua bài kiểm tra kỹ năng cao cấp của SolidWorks. Mỗi CSWP đã chứng minh khả năng của bạn trong thiết kế, phân tích các thông số và lắp ráp các bộ phận di chuyển bằng cách sử dụng một loạt các tính năng phức tạp trong SOLIDWORKS.

 

Chứng chỉ CSWE 

Người đạt Chứng nhận Chuyên gia SOLIDWORKS là người dễ dàng chứng minh khả năng sử dụng các chức năng tiên tiến và các tính năng để giải quyết những thách thức mô hình hóa phức tạp bên trong SolidWorks. CSWE cũng sẽ xoay quanh kiến thức về mọi lĩnh vực của phần mềm SOLIDWORKS. Một Chuyên gia SolidWorks có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề mô hình nào đưa đến cho họ, chắc chắn sẽ là người dùng SOLIDWORKS tốt nhất trong số các đồng nghiệp của họ.

 

Chứng chỉ CSWP – Hàn

Việc hoàn thành bài thi Chứng nhận SOLIDWORKS Chuyên nghiệp về Hàn nói lên rằng bạn đã thành công trong khi chứng tỏ khả năng sử dụng các công cụ SOLIDWORKS trong lĩnh vực hàn.

Người sử dụng lao động có thể tự tin rằng bạn hiểu những công cụ SOLIDWORKS mà những công cụ đó hỗ trợ trong việc thiết kế các thành phần tham gia mối hàn.

 

Chứng chỉ CSWP – Bề mặt 

Phần mềm SOLIDWORKS bao gồm nhiều công cụ nâng cao trong lĩnh vực bề mặt. Bài thi Chứng nhận SOLIDWORKS cơ bản đên chuyên nghiệp về Bề mặt được sử dụng để đánh giá khả năng của người có thể sử dụng những công cụ này trong việc tạo ra các bề mặt phức tạp.

Việc hoàn thành kỳ thi này cũng cho thấy khả năng của người sử dụng để khắc phục sự cố và sửa chữa bề mặt của đối tượng bị hỏng, hoặc các phần lắp ráp là không đúng.

 

Chứng chỉ CSWP- Công cụ Khuôn 

Bài thi về Công cụ Khuôn Nâng cao sẽ kiểm tra khả năng của bạn để sử dụng các công cụ Khuôn có ở SOLIDWORKS. Tìm hiểu về công cụ Khuôn của SOLIDWORKS giúp hỗ trợ người dùng trong việc hoàn thành một thiết kế khuôn mạnh mẽ một cách hiệu quả.

Việc hoàn thành kỳ thi sẽ chứng tỏ kiến thức của người dùng về cách sử dụng các công cụ này, các công cụ có trong SOLIDWORKS.

 

Chứng chỉ CSWSP- FEA 

Bài thi Chứng nhận Chuyên nghiệp SOLIDWORKS Simulation được thiết kế để kiểm tra sự hiểu biết của một cá nhân về các công cụ mô phỏng bên trong SOLIDWORKS và về mô phỏng nói chung.

Các thí sinh vượt qua kỳ thi chứng chỉ SolidWorks cơ bản đến nâng cao đã chứng minh khả năng thiết lập, điều khiển, và kiểm tra kết quả của các loại hình kịch bản mô phỏng. Họ cũng đã chứng minh khả năng diễn giải các kết quả khác nhau có sẵn để chúng trong SOLIDWORKS Simulation, và hiểu biết về các vấn đề cơ bản của mô phỏng và FEA.

Nguồn: SOLIDWORKS DS

DỊch: ViHoth.com

 

 

 

Trả lời