Đối Tác

ViHoth Solutions ký kết hợp tác chiến lược với SSPACE

Ngày 10/5/2024, Lễ ký kết hợp tác giữa ViHoth Solutions và Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ SSPACE đã diễn ra thành công. . .

Hội thảo SOLIDWORKS và SolidCAM tại Đại học Thủy Lợi

Tiếp nối cho sự thành công của sự kiện tại các trường Đại học, Cao đẳng. Tháng 5 này ViHoth mang đến cơ hội khám. . .

Lễ ký kết hợp tác giữa ViHoth và Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng

Sau sự thành công của Hội thảo SOLIDWORKS vừa qua, sáng ngày 16/4/2024 ViHoth Solutions đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với. . .

Hội thảo SOLIDWORKS tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng

Tiếp nối cho các sự kiện thành công tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, lần này ViHoth đã tổ chức tiếp hội thảo về SOLIDWORKS. . .