Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Phần mềm SOLIDWORKS Electrical 3D - Những tính năng nổi bật

Phần mềm SOLIDWORKS Electrical 3DSOLIDWORKS Electrical 3D cho phép bạn dễ dàng tích hợp thiết kế sơ đồ điện của mình từ SOLIDWORKS Electrical vào mô hình 3D CAD SOLIDWORKS.Nhà thiết kế có thể đặt phiên bản 3D của tất cả các bộ phận...

Phần mềm SOLIDWORKS Electrical 3D cho phép bạn dễ dàng tích hợp thiết kế sơ đồ điện của mình từ SOLIDWORKS Electrical vào mô hình 3D CAD SOLIDWORKS.

Phần mềm SOLIDWORKS Electrical 3D

Nhà thiết kế có thể đặt phiên bản 3D của tất cả các bộ phận điện vào mô hình của họ và chạy dây / cáp / harnesses trong 3D để kết nối tất cả các thiết bị điện. Điều này cho phép lập kế hoạch vị trí, đường dẫn và xác định chính xác dây / cáp trước khi thiết bị được chế tạo để đảm bảo sản xuất phù hợp, giảm phế liệu và chi phí.

Xem thêm: SOLIDWORKS Electrical Professional thiết kế điện 3D chuyên nghiệp

Các sơ đồ 2D và mô hình 3D được đồng bộ hóa hai chiều theo thời gian thực, do đó, mọi thay đổi sẽ được cập nhật tự động.

Phần mềm SOLIDWORKS Electrical 3D – Những tính năng nổi bật

SOLIDWORKS Electrical 3D giúp đặt thiết kế điện trong môi trường thiết kế ảo và đồng bộ với thiết kế 3D cơ khí.

 

Lợi ích của việc sử dụng phần mềm SOLIDWORKS Electrical 3D

SOLIDWORKS Electrical 3D giải quyết nhu cầu của các dự án đa người dùng và đa ngành với môi trường thiết kế đồng bộ giữa các nhóm kỹ sư thiết kế điện và kỹ sư cơ khí để dễ dàng triển khai các hệ thống điện được xác định sơ đồ thành mô hình CAD 3D của SOLIDWORKS. Nhiều kỹ sư điện và cơ khí có thể làm việc cùng một lúc trong cùng một dự án trong thời gian thực bằng cách sử dụng công nghệ cơ sở dữ liệu tiên tiến của SOLIDWORKS Electrical 3D, với môi trường đa hướng, đa người dùng.

Cải thiện năng suất và tăng tốc thời gian tiếp thị với hàng loạt các khả năng tiên tiến trong SOLIDWORKS Electrical & SOLIDWORKS PCB. Phần mềm của chúng tôi hỗ trợ lập kế hoạch và thiết kế hiệu quả các hệ thống điện nhúng, với sự cộng tác ngày càng tăng giữa các nhóm thiết kế cơ và điện.

SOLIDWORKS Electrical đồng bộ hóa tất cả dữ liệu thiết kế dự án theo thời gian thực, hai chiều trong môi trường hợp tác nhiều người dùng giữa sơ đồ 2D và mô hình 3D. Đồng bộ hóa này thống nhất thông tin chính (như Bill of Material và dữ liệu thiết kế) giữa các ngành thiết kế và người dùng. Đồng bộ hóa tự động là tiêu chuẩn khi sử dụng bất kỳ gói SOLIDWORKS Electrical nào Electrical Schematic, Electrical 3D™, or Electrical Professional.

 

Các tính năng nổi bật của SOLIDWORKS Electrical 3D

Cộng tác thiết kế điện với thiết kế 3D cơ khí

Các nhà thiết kế và kỹ sư có thể tích hợp dữ liệu thiết kế sơ đồ điện từ SOLIDWORKS Electrical 3D vào mô hình CAD 3D của SOLIDWORKS cho thiết kế hệ thống điện nhúng CAD. Công cụ đa người dùng, hai chiều, thời gian thực này cho phép thiết kế hợp tác hơn giữa các nhà thiết kế điện và cơ khí và cho phép đặt hoặc loại bỏ các thành phần điện trong mô hình CAD 3D. Dễ dàng tạo kết nối điện của các thành phần 3D điện với định tuyến tự động cho phép lập kế hoạch và tài liệu về các tuyến đường và dữ liệu liên quan (chẳng hạn như chiều dài của dây, cáp và harnesses trong hệ thống).

 

Auto Routing

Công nghệ định tuyến tiên tiến của SOLIDWORKS để đơn giản hóa quy trình định tuyến tự động cho dây, cáp và harness trong mô hình CAD 3D.

SOLIDWORKS Multiline Schematic – Sơ đồ đa tuyến

SOLIDWORKS Electrical cung cấp một công cụ tạo sơ đồ truyền thống với giao diện người dùng đơn giản hóa được tối ưu hóa để đơn giản hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Các yếu tố bao gồm:

 • Sơ đồ điện truyền thống
 • Biểu tượng điện đại diện cho các thành phần logic
 • Mỗi kết nối điện được đại diện bởi kết nối rời rạc
 • Giao diện người dùng đơn giản hóa

 

Cabinet Layout

Kết hợp các công nghệ của SOLIDWORKS CAD và Electrical, SOLIDWORKS Electrical 3D cung cấp một môi trường thiết kế được tăng cường cho thiết kế tủ điện 3D. Môi trường gắn kết này được đồng bộ hóa trong thời gian thực mà không cần sử dụng các tệp bên ngoài và có thể sử dụng các thiết kế CAD hiện có. Với các công cụ tự động hóa SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Electrical 3D cung cấp khả năng thiết kế tài liệu và thiết kế tủ điện 3D toàn diện.

 

Thiết kế và tái sử dụng

SOLIDWORKS Electrical có thể đơn giản hóa việc sử dụng lại thiết kế và dữ liệu với một loạt các công cụ tích hợp cho phép cắt và dán thông minh, truy cập vào một lựa chọn các thành phần thiết kế mạch và các yếu tố thiết kế mạch cũng như khả năng sử dụng các yếu tố thiết kế điện không phải là SOLIDWORKS với trình hướng dẫn “import” đơn giản.

Các yếu tố bao gồm:

 • Cắt và dán thông minh
 • Công cụ pallet
 • Công cụ macro
 • Công cụ “import”
Phần mềm SOLIDWORKS Electrical 3D – Những tính năng nổi bật

Thư viện khổng lồ trong SOLIDWORKS Electrical có thể tùy chỉnh.

Thư viện biểu tượng & linh kiện điện

SOLIDWORKS Electrical tự hào có một thư viện các thành phần khởi đầu khổng lồ với hơn 500.000 biểu tượng, thành phần, loại cáp và dây, title block và các chi tiết 3D.

Thư viện này có thể được tùy chỉnh và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng nhờ các công cụ nhập khẩu dễ sử dụng, cũng cung cấp một thư viện rộng lớn các ký hiệu sơ đồ tiêu chuẩn công nghiệp (IEC, ANSI, JIS, GB), cũng như cơ sở dữ liệu của các bộ phận của nhà sản xuất.

 

SOLIDWORKS PLC Tools

Các tác vụ thiết kế dây PLC có thể được tự động hóa với SOLIDWORKS PLC Tools, hơn nữa dữ liệu và nhãn PLC có thể được nhập.

 • Các yếu tố bao gồm:
 • Định nghĩa toàn diện PLC
 • Phân công mạch tự động
 • Nhập I / O và gán địa chỉ
 • Tạo báo cáo phiên bản

 

Report Generation

Phần mềm SOLIDWORKS Electrical 3D có thể tự động tạo các báo cáo dựa trên bất kỳ truy vấn cơ sở dữ liệu thiết kế nào cho phép thông tin được chia sẻ hiệu quả và hiệu quả trong một nhóm. SOLIDWORKS cũng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh tích hợp.

Các yếu tố bao gồm:

 • Vẽ thế hệ 3D sang 2D
 • Bản vẽ thiết bị đầu cuối tự động
 • Tạo báo cáo tùy chỉnh
 • Hỗ trợ eDrawings®
 • PDF thông minh
 • Xuất dữ liệu đa dạng
 • Tích hợp soạn thảo
 • Tạo các dấu dây và thẻ
Phần mềm SOLIDWORKS Electrical 3D – Những tính năng nổi bật

Tính năng Single line schematic trong phần mềm SOLIDWORKS Electrical 3D – Ảnh Minh họa.

Single Line Schematic

Phần mềm SOLIDWORKS Electrical 3D tạo ra một môi trường phát triển hệ thống điện ảo tại chỗ, cung cấp khả năng định tuyến tự động cho dây điện được xác định theo sơ đồ trong mô hình CAD 3D của SOLIDWORKS, giúp đơn giản hóa việc phát triển khai thác trong khi loại bỏ lỗi. Khi khai thác ảo đã được tạo, SOLIDWORKS Electrical 3D có thể tạo các bản vẽ lắp ráp chi tiết bằng các công cụ vẽ tích hợp. Các công cụ tạo bản vẽ này bao gồm các khả năng để tạo các cụm lắp ráp bóng, bảng ghim hoặc bản vẽ danh sách cắt, cũng như tài liệu BOM liên quan.

Công cụ lập kế hoạch hệ thống điện đơn dòng cho phép phát triển nhanh hơn với độ chính xác cao hơn với biểu diễn hình ảnh đơn giản của các thành phần điện và bộ kết nối cho các hệ thống điện nhúng phức tạp.

SOLIDWORKS Electrical 3D tạo ra một mô hình công nghệ mới, kết hợp các công cụ thiết kế được xây dựng có mục đích để phát triển hệ thống điện nhúng theo sơ đồ.

Các yếu tố bao gồm:

 • Công cụ cộng tác
 • Bản in màu xanh hệ thống cấp hệ thống
 • Biểu tượng Isometric hoặc phẳng đại diện cho các thành phần
 • Dây đơn cũng có thể đại diện cho kết nối phức tạp hoặc khai thác dây.

 

Tích hợp PDM

SOLIDWORKS Electrical cung cấp tích hợp đầy đủ với phần mềm PDM của SOLIDWORKS để xuất bản dữ liệu sơ đồ, bản vẽ và báo cáo để lưu trữ và kiểm soát sửa đổi. SOLIDWORKS Liên kết EPDM điện vẫn là một tiêu chuẩn trong tất cả các gói.

Các yếu tố bao gồm:

Đồng bộ hóa hóa đơn vật liệu (BOM) phù hợp (Sơ đồ / CAD 3D)

Xuất dưới nhiều định dạng

Tích hợp SOLIDWORKS PDM

Tích hợp ERP

Tạo báo cáo tự động

 

Tham chiếu chéo tự động

SOLIDWORKS Electrical loại bỏ các nhiệm vụ tốn thời gian trong việc tạo và duy trì tham chiếu chéo tiếp xúc đồng bộ.

Tự động đồng bộ hóa: Khi thiết kế phát triển, tất cả các liên hệ được tự động đồng bộ hóa nhờ các liên kết liên kết giữa hai liên kết có thể đảm bảo các tham chiếu chéo mới nhất được hạch toán và liên kết chính xác.

Chức năng nâng cao: Trạng thái và cách sử dụng danh bạ trong một thiết kế được hiển thị bằng đồ họa khi chúng được sử dụng trong thiết kế. Chức năng nâng cao của sản phẩm có nghĩa là các liên hệ bổ sung và ảo có thể được sử dụng để cho phép thiết kế hệ thống mà không cần số phần thực tế và với màn hình hiển thị thông minh, hãy chuyển đến các “tag”.

 

*Chú thích: Harnesses là tập hợp đc bó lại bao gồm nhiều đối tượng bên trong nó như Cable, Wire,..

 

ViHoth Corporation

 

 

 
TIN TỨC LIÊN QUAN

 •  
   

  SolidCAM gia công 5 trục tốt nhất cho nhà máy đùn ép nhôm danh tiếng

  SolidCAM đã được triển khai như là phần mềm CAM hàng đầu trong nhiều công ty kỹ thuật hàng đầu trên toàn thế giới, vì SolidCAM không chỉ là hệ thống CAM mạnh nhất hiện có mà còn là giải pháp CAM tích hợp hàng đầu. SolidCAM cung cấp...
  Chi tiết
 •  
   

  Post Processor SolidCAM phù hợp cho mọi loại hình gia công CNC

  Post Processor nó là gì vậy?Post Processor hay còn gọi là bộ xử lý CNC. Nó là phần mềm chuyển đổi các đường chạy dao được tạo trong hệ thống CAM thành các chương trình NC có thể được đọc bởi bộ điều khiển máy để di chuyển công cụ cắt...
  Chi tiết
 •  
   

  SOLIDWORKS PDM Professional - Tổng quan, tính năng và lợi ích

  SOLIDWORKS PDM Professional tập trung lưu trữ tất cả dữ liệu kỹ thuật của bạn và các tệp liên quan để giảm đáng kể thời gian bạn dành cho việc tìm kiếm các chi tiết, lắp ghép và bản vẽ, đồng thời giúp bạn sử dụng lại thiết kế.
  Chi tiết
 •  
   

  Phần mềm PDM Standard miễn phí cho người dùng SOLIDWORKS

  SOLIDWORKS PDM là một trình tổ chức dữ liệu rất thành thạo, đây là một tính năng quan trọng đối với gần như tất cả các thiết kế sản phẩm.
  Chi tiết
 •  
   

  3DXpert for SOLIDWORKS - Phần mềm hỗ trợ in 3D kim loại và nhựa

  3DXpert for SOLIDWORKS là phần mềm sản xuất bổ sung hoàn thiện cho SOLIDWORKS, hỗ trợ in 3D kim loại và nhựa.
  Chi tiết
 •  
   

  Tiêu chuẩn thiết kế điện IEC trong SOLIDWORKS ELECTRICAL

  SOLIDWORKS Electrical cung cấp tới người dùng bao gồm một số tiêu chuẩn thiết kế điện theo mặc định khi cài đặt như IEC,GB, ANSI, JIS.
  Chi tiết