Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Bảo mật Code PHP của bạn với Taint Analysis trên nền tảng Qodana

Qodana là một nền tảng chất lượng mã của JetBrains. Nền tảng này được thiết kế để đưa phân tích tĩnh phía máy chủ vào công cụ CI ưa thích của bạn. Bằng cách sử dụng các cấu hình và kiểm tra mã giống như PhpStorm và các IDE JetBrains...

Qodana là một nền tảng chất lượng mã của JetBrains. Nền tảng này được thiết kế để đưa phân tích tĩnh phía máy chủ vào công cụ CI ưa thích của bạn. Bằng cách sử dụng các cấu hình và kiểm tra mã giống như PhpStorm và các IDE JetBrains khác thực hiện, nền tảng Qodana giúp đảm bảo kiểm tra chất lượng mã nhất quán cả trong IDE và môi trường CI của bạn.

Chỉ cần một người dùng để khai thác lỗ hổng trong dự án của bạn và vi phạm hệ thống của bạn. Để bảo vệ các chương trình chống lại các đầu vào độc hại từ người dùng bên ngoài (được gọi là “taints”), các nhóm phát triển đã thêm tính năng kiểm tra “taints” vào quy trình phân tích tĩnh của họ.

Trong bản phát hành đầu tiên của năm nay, nhóm Qodana đã cung cấp bản phân tích “taints” cho PHP trong EAP. Tính năng này chỉ khả dụng trong Qodana cho PHP 2023.1 (jetbrains/qodana-php:2023.1-eap). Qodana cho PHP là ứng dụng linter đầu tiên mà JetBrains phát hành, vì vậy, hãng đã quyết định để các nhà phát triển PHP là những người đầu tiên thử nghiệm chức năng bảo mật mới.

Bảo mật Code PHP của bạn với Taint Analysis trên nền tảng Qodana

Bảo mật Code PHP với Taint Analysis trên nền tảng Qodana

Phân tích “taints” là gì?

Một “taint” là bất kỳ giá trị nào có thể gây ra rủi ro bảo mật khi được sửa đổi bởi người dùng bên ngoài. Nếu mã của bạn có lỗi và dữ liệu bên ngoài chưa được xác minh có thể được phân phối trên toàn bộ chương trình của bạn, tin tặc có thể thực thi các đoạn mã này để gây ra lỗi SQL injection, tràn số học, tạo tập lệnh chéo trang, truyền tải đường dẫn, v.v… Thông thường, chúng khai thác những lỗ hổng này để phá hủy hệ thống, chiếm đoạt thông tin đăng nhập và dữ liệu khác, đồng thời thay đổi hành vi của hệ thống.

Là một lớp bảo vệ bổ sung chống lại đầu vào độc hại, các nhóm phát triển thực hiện phân tích “taint” khi họ chạy kiểm tra bảo mật trên bề mặt tấn công của chương trình.

Phân tích “taint” là quá trình đánh giá luồng đầu vào của người dùng không đáng tin cậy trong toàn bộ nội dung của một hàm hoặc phương thức. Mục tiêu cốt lõi của nó là xác định xem đầu vào không lường trước được có thể ảnh hưởng đến việc thực thi chương trình theo những cách độc hại hay không.

Bảo mật Code PHP của bạn với Taint Analysis trên nền tảng Qodana

Phân tích Taints là gì

Nguồn nhiễm độc là những vị trí mà chương trình có quyền truy cập vào dữ liệu có khả năng bị nhiễm độc. Các điểm chính trong một chương trình dễ bị nhiễm độc đầu vào được gọi là nhiễm độc chìm. Dữ liệu này có thể được truyền tới các phần chìm thông qua các lời gọi hàm hoặc phép gán.

Nếu chạy phân tích “taint” theo cách thủ công, bạn nên phát hiện tất cả những nơi bạn chấp nhận dữ liệu từ người dùng bên ngoài và theo dõi từng phần dữ liệu thông qua hệ thống – dữ liệu bị nhiễm độc có thể được sử dụng trong hàng chục nút. Sau đó, để ngăn chặn sự lây lan vết bẩn, bạn nên thực hiện một trong hai cách tiếp cận được mô tả bên dưới:

 1. Vệ sinh dữ liệu, tức là chuyển đổi dữ liệu sang trạng thái an toàn. Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi đã xóa các thẻ để giải quyết “taint”.

Bảo mật Code PHP của bạn với Taint Analysis trên nền tảng Qodana

 1. Xác thực dữ liệu, tức là kiểm tra xem dữ liệu đã thêm có tuân theo mẫu bắt buộc không. Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi kích hoạt xác thực cho biến `$email`.

Bảo mật Code PHP của bạn với Taint Analysis trên nền tảng Qodana

Nói cách khác, quá trình kiểm tra phân tích “taint” theo dõi dữ liệu bị nhiễm độc của người dùng từ nguồn của nó đến phần chứa của bạn và đưa ra cảnh báo khi bạn làm việc với dữ liệu đó mà không làm sạch hoặc xác thực dữ liệu đó.

Cách phân tích “taint” hoạt động trong nền tảng Qodana

Phân tích “taint” được Qodana thực hiện cho PHP bắt đầu từ phiên bản 2023.1 EAP. Chức năng này bao gồm kiểm tra quét mã và làm nổi bật “taint” và lỗ hổng tiềm ẩn, khả năng mở vấn đề trong PhpStorm để giải quyết nó ngay tại chỗ và biểu đồ luồng dữ liệu trực quan hóa luồng “taint”.

Ví dụ 1. SQL injection

Hãy cùng xem một ví dụ về SQL injection và cách Qodana phát hiện ra nó:

Bảo mật Code PHP của bạn với Taint Analysis trên nền tảng Qodana

Ở đây, nền tảng Qodana cho chúng ta thấy những “taint” sau trong hàm system_admin():

Mark 1-2: Dữ liệu từ đầu vào biểu mẫu người dùng được truy xuất từ mảng toàn cầu $_POST mà không cần làm sạch hoặc xác thực và được gán cho biến $edit. Đây là một “taint”.

Mark 3: Biến bị nhiễm độc $edit được chuyển đến hàm system_save_settings dưới dạng đối số mà không có bất kỳ sự làm sạch thích hợp nào.

Bảo mật Code PHP của bạn với Taint Analysis trên nền tảng Qodana

Mark 4: Dữ liệu từ biến $edit hiện nằm trong tham số $edit.

Mark 5: Biến $edit được chuyển đến foreach với khóa $filename và giá trị $status. Cả hai biến đều chứa dữ liệu bị nhiễm độc từ biến $edit được nối với chuỗi. Khóa $filename được nối với một chuỗi SQL bị nhiễm độc, sau đó nó sẽ truyền dữ liệu bị nhiễm độc thành một đối số được chuyển đến db_query.

Mark 6: Khóa $filename chứa dữ liệu bị nhiễm độc từ biến $edit nối với chuỗi.

Mark 7: Khóa $filename được nối với một chuỗi SQL bị nhiễm độc.

Mark 8: Chuỗi SQL bị nhiễm độc sẽ truyền dữ liệu bị nhiễm độc thành một đối số được chuyển đến `db_query`

Bảo mật Code PHP của bạn với Taint Analysis trên nền tảng Qodana

Bây giờ hãy xem xét db_query:

Mark 9: Chuỗi bị nhiễm độc sẽ nằm trong tham số $query.

Mark 10: Tham số này sẽ là đối số của hàm _db_query.

Bảo mật Code PHP của bạn với Taint Analysis trên nền tảng Qodana

Hãy chuyển sang hàm _db_query:

Mark 11: Dữ liệu bị nhiễm độc nằm trong tham số $ query đầu tiên của hàm _db_query.

Mark 12: Dữ liệu của tham số được chuyển đến hàm mysql_query, đây là hàm chìm.

Toàn bộ luồng dữ liệu ở trên minh họa cách dữ liệu di chuyển từ $_POST[“edit”] sang mysql_query($query) mà không cần bất kỳ quá trình làm sạch hoặc xác thực nào. Điều này cho phép kẻ tấn công thao túng truy vấn SQL được nối với khóa $_POST[“edit”] và kích hoạt SQL injection.

Nền tảng Qodana sẽ phát hiện những rủi ro này trong cơ sở mã của bạn cùng với tất cả các nút sử dụng dữ liệu bị nhiễm độc, vì vậy bạn có thể vệ sinh tất cả dữ liệu bị nhiễm độc một cách kịp thời.

Ví dụ #2. vấn đề XSS

Trong giao diện người dùng Qodana, bạn có thể thấy một biểu đồ trực quan hóa toàn bộ luồng ô nhiễm. Đây là cách Qodana sẽ trực quan hóa lỗ hổng XSS, lỗ hổng này chứa 2 nguồn sẽ được hợp nhất trên Mark 5.

Nguồn 1

Mark 1-2: Dữ liệu từ tệp searchUpdate.pos sẽ được đọc và dữ liệu bị nhiễm độc sẽ được gán cho biến $start.

Nguồn 2

Mark 3-4: Dữ liệu từ các tệp có đường dẫn nằm trong $posFile sẽ được đọc và dữ liệu bị nhiễm độc sẽ được gán cho biến $start.

Mark 5: Trạng thái nhiễm độc được hợp nhất từ tất cả các nhánh có điều kiện trong biến $start sẽ được chuyển thành đối số cho phương thức doUpdateSearchIndex.

Bảo mật Code PHP của bạn với Taint Analysis trên nền tảng Qodana

Hãy xem bên trong phương thức doUpdateSearchIndex():

Mark 6-8: Tham số $ start sẽ chứa dữ liệu bị nhiễm độc trên lát luồng dữ liệu này và sau đó nó sẽ được chuyển trong một chuỗi được nối làm đối số cho phương thức `đầu ra`.

Hãy nhìn vào bên trong phương thức đầu ra:

Bảo mật Code PHP của bạn với Taint Analysis trên nền tảng Qodana

Xem thêm: >>>  Bảng giá phần mềm JetBrains mới nhất áp dụng từ 1.10.2022

Mark 9: Dữ liệu bị nhiễm độc chứa bên trong chuỗi được truyền sẽ nằm trong tham số $out.

Mark 10: Dữ liệu từ tham số $out sẽ được chuyển sang hàm `print` mà không cần làm sạch. Chức năng này là một phần chìm và gây ra lỗ hổng XSS, có thể bị khai thác.

Ví dụ, để khai thác lỗ hổng bảo mật, kẻ tấn công có thể tải lên một tập lệnh shell thay vì các tệp dự kiến trong các Mark 1 và 2, đồng thời có thể đưa bất kỳ thông tin nào lên trang web do chức năng in không được vệ sinh.

Qodana sẽ cảnh báo bạn về lỗ hổng bảo mật này và đặt nó ở mức độ ưu tiên cao để bạn có thể giải quyết nó càng sớm càng tốt và ngăn chặn việc hack.

Phần kết luận

Phân tích “taint” giúp loại bỏ các bề mặt attack có thể khai thác, do đó, đây là một phương pháp hiệu quả để giảm rủi ro cho phần mềm của bạn. Để tìm hiểu chi tiết về phân tích vết bẩn và Qodana, hãy khám phá tài liệu về Qodana.

Xem thêm: >>> Học Machine Learning với PyCharm trên JetBrains Academy

Theo: Valerie Kuzmina

Nguồn: JetBrains Blog

 • Tác giả
 • Bài viết mới
Bảo mật Code PHP của bạn với Taint Analysis trên nền tảng Qodana
VIHOTH SOLUTIONS

ViHoth đại lý phân phối phần mềm SOLIDWORKS tại Việt Nam. Hơn 11 năm đồng hành và cùng các doanh nghiệp phát triển chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp, hỗ trợ kĩ thuật nhanh chóng, chuyên nghiệp. ViHoth luôn là đại lý SolidWorks uy tín nhất với đội ngũ kỹ thuật lâu năm dày dặn kinh nghiệm.
ViHoth cũng là đại diện phân phối của hãng SolidCAM. Với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật được đào tạo bài bản từ chính hãng với các chứng chỉ Professional về gia công 2D - 5D, gia công phay-tiện nâng cao, Post Processor và các chứng chỉ chuyên nghiệp khác để có thể hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng kể cả các giải pháp SolidCAM 5 trục.
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập ngày 18/7/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
MST: 0102824729


 
TIN TỨC LIÊN QUAN

 •  
   

  3D Creator là gì? Các lợi ích của 3D Creator

  Tạo, xây dựng mô hình 3D ngay trong trình duyệt với 3D Creator, các kỹ sư có thể xem xét và đánh giá các mô hình 3D dựa vào khả năng thiết kế mô hình 3D theo tham số. Khái niệm 3D Creator3D Creator là một Role lập mô hình 3D dựa...
  Chi tiết
 •  
   

  Các thay đổi về mô hình kinh doanh của SOLIDWORKS 2023 sắp diễn ra vào tháng 7

  Bắt đầu từ tháng 7: Tất cả các giấy phép vĩnh viễn mới dành cho danh mục SOLIDWORKS Desktop sẽ bao gồm 2 năm Subscription. Nếu bạn không gia hạn Dịch vụ Subscription của mình sau 2 năm, bản quyền phần mềm SOLIDWORKS Desktop vẫn có giá trị vĩnh viễn
  Chi tiết
 •  
   

  Tính Năng Feature Recognition Mode Mới Trên SolidCam 2023

  SolidCAM không chỉ cung cấp cho chúng ta các chiến lược gia công trong mỗi chiến lược gia công đó SolidCam còn tích hợp thêm các tính năng tự động giúp quá trình lập trình gia công của chúng ta được nhanh gọn và thuận tiện hơn. Trải...
  Chi tiết
 •  
   

  Seminar SOLIDWORKS và SolidCAM tại Đại học Hải Phòng

  Tiếp nối cho các Seminar SOLIDWORKS và SolidCAM đã tổ chức thành công tại nhiều doanh nghiệp và các trường đại học trên cả nước. Lần này, ViHoth kết hợp với Đại học Hải Phòng trong seminar về SOLIDWORKS và SolidCAM, mang đến cho các bạn sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi sử dụng phần mềm, đáp ứng tốt nhất cho công việc. 
  Chi tiết
 •  
   

  Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán Giáp Thìn 2024

  Kính gửi Quý khách hàng, Công ty đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty ViHoth!Lời đầu tiên, ViHoth xin gửi đến lời cảm ơn tới toàn thể Quý khách hàng, đối tác và CBNV với sự đồng hành trong suốt một năm 2023 vừa qua. Sự tin...
  Chi tiết
 •  
   

  Trực quan hóa đường chạy dao và thời gian chu kỳ trong SolidCAM

  Đường chạy dao bao gồm nhiều chuyển động khác nhau như đường dao, đường ra vào dao, đường liên kết dao,...Cùng tìm hiểu cách trực quan hóa đường chạy dao và thời gian chu kỳ cho...
  Chi tiết

Mua ngay
Màu sắc
Kích cỡ
Số lượng
Thành tiền
Liên hệ
Họ và tên
Điện thoại *
Email
Địa chỉ
Ghi chú
Mã giảm giá
Phí vận chuyển