Phần mềm dotCover là gì? – Đặc điểm, tính năng và lợi ích

Phần mềm dotCover là một công cụ chạy thử nghiệm đơn vị .NET và công cụ bao phủ mã tích hợp Visual Studio và JetBrains Rider.

Bạn phải biết chắc chắn mã của mình được code bởi các unit tests ở mức độ nào. dotCover tính toán và báo cáo phạm vi mã mức câu lệnh trong các ứng dụng nhắm mục tiêu .NET Framework , .NET Core và Mono hoặc Mono cho Unity.

Phần mềm dotCover là gì
Phần mềm dotCover là gì

Đặc điểm, tính năng của phần mềm dotCover

Unit tests

Thực hiện, gỡ lỗi các Unit tests và chạy phân tích phạm vi của các Unit tests trong Visual Studio hoặc sử dụng tiện ích dòng lệnh. dotCover hỗ trợ nhiều khung kiểm tra đơn vị bao gồm MSTest, NUnit, xUnit và MSpec.

Phiên kiểm tra thủ công

Đối với các phiên kiểm tra thủ công, dotCover hiển thị các phần của mã được thực hiện trong phiên và phần nào chưa đạt. Sử dụng dữ liệu phân tích vùng phủ sóng, bạn có thể dễ dàng truy cập mã nguồn của ứng dụng đã thử nghiệm.

Phát hiện Hot Spots 

Phát hiện nhanh các rủi ro có thể xảy ra với chế độ xem Hot Spots , hiển thị các phương pháp phức tạp nhất với phạm vi phủ sóng ít nhất. Bắt đầu phân tích mức độ phù hợp của bạn với một biểu diễn đồ họa trực quan.

Phát hiện Hot Spots 
Phát hiện Hot Spots

Tích hợp liền mạch Visual Studio và JetBrains Rider

dotCover tích hợp với Visual Studio và JetBrains Rider, mang lại cho bạn lợi thế phân tích và trực quan hóa phạm vi mã mà không cần rời khỏi trình chỉnh sửa mã. Nó hỗ trợ Visual Studio 2010–2017 và JetBrains Rider 2018.2 trở lên.

Tích hợp liền mạch Visual Studio và JetBrains Rider
Tích hợp liền mạch Visual Studio và JetBrains Rider

Thử nghiệm liên tục

dotCover có thể nhanh chóng tìm ra bài kiểm tra đơn vị nào bị ảnh hưởng bởi những thay đổi mã mới nhất của bạn và tự động chạy lại các bài kiểm tra bị ảnh hưởng cho bạn.

dotCover có thể nhanh chóng tìm ra lỗi
dotCover có thể nhanh chóng tìm ra lỗi

Chế độ thử nghiệm liên tục có thể được bật cho bất kỳ phiên thử nghiệm đơn vị nào: bằng cách này, bạn có thể chọn thử nghiệm nào bạn muốn chạy liên tục và thử nghiệm nào sẽ chạy theo cách truyền thống.

Lợi ích của phần mềm dotCover

Làm nổi bật vùng phủ sóng

dotCover có thể trực quan hóa phạm vi mã để thuận tiện cho bạn. Bạn có thể xem các báo cáo được đánh dấu được đề cập và phát hiện trong một phiên đề cập cụ thể, ngay trong Visual Studio.

Lọc và loại trừ các nút

Tùy chỉnh phân tích mức độ phù hợp của bạn với bộ lọc mức độ phù hợp. Khi bạn loại trừ các mục cụ thể khỏi ảnh chụp nhanh về mức độ phù hợp, dotCover sẽ ngay lập tức tính toán lại số liệu thống kê về mức độ phù hợp.

Phân tích vùng phủ sóng liên tục

dotCover cung cấp tiện ích bảng điều khiển để sử dụng với máy chủ Tích hợp liên tục. Ngoài ra, phiên bản dotCover phía máy chủ miễn phí được tích hợp vào TeamCity .

Điều hướng đến các bài kiểm tra bao quát

Sử dụng lối tắt để phát hiện kiểm tra đơn vị nào bao gồm một câu lệnh cụ thể: một cửa sổ bật lên trong Visual Studio sẽ hiển thị danh sách các kiểm tra bao gồm và cho phép bạn điều hướng đến bất kỳ kiểm tra nào trong số đó.

 

Website: www.vihoth.com