bán phần mềm ReSharper

Bảng giá phần mềm JetBrains mới nhất áp dụng từ 1.10.2022

Bảng giá phần mềm JetBrains đã duy trì trong 7 năm. Theo thông báo mới nhất từ JetBrains, bảng giá phần mềm mới nhất sẽ. . .

ReSharper 2021.3 hỗ trợ Visual Studio 2022 Preview và C# 10

Khoảng một tháng trước, chúng tôi đã xuất bản một bản dựng có hỗ trợ sớm cho Visual Studio 2022 Preview. Theo phản hồi từ. . .

Phần mềm ReSharper là gì? – Đặc điểm, tính năng và lợi ích

Phần mềm ReSharper là gì? - Phần mềm ReSharper là một trong số những công cụ lập trình và phát triển tốt nhất của JetBrains,. . .

Mua phần mềm ReSharper bản quyền nhận ba lợi ích lớn

ReSharper là công cụ năng suất thông minh nhất để phát triển .NET.Tuy nhiên, nó được chứng minh là một tài sản lớn không chỉ. . .