PHOTOSHOP CC

Các tính năng tuyệt vời Photoshop CC cung cấp cho bạn:

  1.                             Chống rung cho hình ảnh bị mờ sau khi chụp
  2. Làm sắc nét hình ảnh thông minh
  3. Dễ dàng xóa các đối tượng dư thừa trong hình ảnh
  4. Sử dụng bộ lọc ngay trong Camera RAW 8
  5. Chỉnh sửa ảnh bị nghiêng
  6. Tái tạo các chi tiết bị mất khi thay đổi kích thước hình ảnh
  7. Đồng bộ hóa các thiết lập
  8. Chia sẻ hình ảnh trực tiếp lên Behance

Và nhiều hơn nữa…

Liên hệ ngay với ViHoth Corporation để nhận báo giá phần mềm Photoshop CC và trang bị phần mềm Photoshop CC cho bạn và doanh nghiệp của bạn.

Trả lời