GstarCAD 2019 – Những tính năng mới nổi bật

Phần mềm GstarCAD, có lịch sử phát triển 30 năm, với giao diện và tính năng tương đương AutoCAD cung cấp bản quyền vĩnh viễn là ưu tiên lựa chọn của nhiều doanh nghiệp. Phiên bản GstarCAD 2019 được tối ưu hóa đi kèm với các tính năng mới và cải tiến để rút ngắn các tác vụ khác nhau một cách hiệu quả. Trong phiên bản này, người dùng có thể tạo, sửa đổi và lưu không gian làm việc (workspace) theo ý muốn, kiểm tra chính tả với Mtext, tính linh hoạt khi nhập Layouts vào các sheet, xác minh quy mô thực tế của các viewports vừa được tạo trên không gian bố cục, xác định lại các block được chèn từ Design Center và còn nhiều cải tiến hơn nữa.

Các điểm mới của phiên bản GstarCAD 2019

Workspace

Lệnh WORKSPACE mới cho phép tạo, sửa đổi và lưu các không gian làm việc (workspace) hiện tại. Bạn có thể tùy chỉnh ribbon hoặc không gian làm việc cổ điển cho phù hợp với môi trường giao diện mà bạn cần dễ dàng hơn nhiều.

Selection Cycling trong GstarCAD 2019

Với biến hệ thống CHỌN CYCLING mới, bạn có thể nhanh chóng chọn các đối tượng chồng lên nhau hoặc trùng nhau trong bản vẽ hiện tại cũng như đặt các tùy chọn cycling đã chọn.

 

Selection Cycling trong GstarCAD 2019

 

Redefine Block

Design Center cung cấp một cách nhanh chóng để cập nhật các phiên bản của block. Việc xác định lại một block cho phép bạn ghi đè từng block mà không thay đổi tên khối, tất cả block vẫn giữ vị trí của ban đầu. Ngoài ra, nếu bạn chỉ sao chép một phiên bản mới hơn của một block vào bản vẽ hiện tại, block sẽ không cập nhật – thay vào đó nó sẽ cố định định nghĩa block của bản vẽ hiện tại. Bằng cách xác định lại một block, không cần xóa, tẩy hoặc sao chép.

Redefine Block GstarCAD 2019

 

Check Spelling

Mtext hỗ trợ kiểm tra chính tả để xác định xem lỗi chính tả khi bạn gõ. Nếu bạn gõ một từ sai nó sẽ hiển thị một dòng màu đỏ dưới văn bản. Ngoài ra, bạn có thể sửa từ dễ dàng bằng cách chọn một từ thay thế từ danh sách Suggetstions hoặc nhập một từ trong hộp Suggestions.

check-spelling-gstarcad-2019

 

Hidden Message Settings

Trong hộp thoại tùy chọn, trong tab “Users Preferences“, bạn có thể tìm tùy chọn “Hidden Message Settings” mới điều khiển hiển thị các tin nhắn bị ẩn trước đây. Sau khi một tin nhắn đã được ẩn, nó có thể được xem và kích hoạt lại.

Hidden Message Settings GstarCAD 2019

 

Movebak

Lệnh MOVEBAK mới thay đổi thư mục đích để vẽ các tệp sao lưu (BAK). Khi bạn chỉ định đường dẫn, các tệp .BAK của bản vẽ sẽ được đặt trong đường dẫn đó sau mỗi thao tác lưu.

https://vihoth.com/wp-content/uploads/2018/11/anh-5.png

 

Import Layout as Sheet

Bây giờ bạn có thể ‘import’ các layouts bản vẽ vào tệp tập hợp sheet của mình bằng cách sử dụng Sheet Set Manager. Khi bố trí nhập dưới dạng trang tính (sheets), bạn đang tạo một con trỏ mới cho bản vẽ hiện có.

https://vihoth.com/wp-content/uploads/2018/11/anh-6.png

 

Drawing Compare Path Input

Bây giờ trên dòng lệnh, sau khi thực hiện lệnh so sánh bản vẽ (-CMP), bạn có thể nhập đường dẫn tệp vẽ cũ, mới và so sánh một cách thuận tiện.

https://vihoth.com/wp-content/uploads/2018/11/anh-7.png

 

Viewport Scale

Lệnh VPSCALE mới báo cáo quy mô thực của chế độ xem hiện tại của một layout được chọn thông qua dòng lệnh.

https://vihoth.com/wp-content/uploads/2018/11/anh-8.png

 

Make Shape

Lệnh MKSHAPE mới tạo ra một định nghĩa hình dạng dựa trên các đối tượng được chọn. Bạn có thể tạo các linetypes tùy chỉnh dễ dàng. Nếu bạn tạo một hình dạng vượt quá 2200 byte dữ liệu, MKSHAPE sẽ tạo ra các hình dạng hình học phức tạp để tạo thành một hình dạng duy nhất.

https://vihoth.com/wp-content/uploads/2018/11/anh-9.png

 

Right-Click + Drag Method

Sử dụng nhấn chuột phải + phương pháp kéo và chọn một đối tượng, sau đó nhấn giữ nút chuột phải và di chuyển đến một vị trí khác, sau khi nhả nút chuột phải bạn có thể chọn từ menu thẻ xuống với các tùy chọn khác nhau như Move Here, Copy Here, Paste as Block.

https://vihoth.com/wp-content/uploads/2018/11/anh-10.png

 

Hatch Related System Variables

Một số biến hệ thống liên quan đến Hatch đã được thực hiện:

HPANNOTATIVE

HPISLANDDETECTION

HPMAXAREAS

HPORIGINSTOREASDEFAULT

HPQUICKPREVTIMEOUT

HPLASTPATTERN

HPLAYER

HPLINETYPE

HPPICKMODE

HPRELATIVEPS

 

GstarCAD Collaboration Tool

Bạn có làm việc với bản vẽ lớn hoặc phức tạp không? Điều quan trọng hơn là nhóm của bạn có thể làm việc trên một bản vẽ tham chiếu duy nhất cùng một lúc không? Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ với GstarCAD Collaboration Tool.

GstarCAD Collaboration Tool là một plugin nhúng có sẵn cho nền tảng GstarCAD nhằm giúp các nhà thiết kế CAD làm việc cùng nhau trong một tệp vẽ duy nhất cùng lúc, kiểm soát các bản vẽ và quản lý các dự án trung bình, lớn hoặc phức tạp một cách dễ dàng và tin cậy giảm đi rào cản giao tiếp giữa các ngành công nghiệp.

https://vihoth.com/wp-content/uploads/2018/11/anh-11.png

 

BIM Support (.IFC File Format Import)

GstarCAD 2019 hỗ trợ nhập định dạng tệp .IFC. Với .IFC (Industry Foundation Classes) là một định dạng phổ biến được sử dụng trong ngành kiến trúc và xây dựng, cung cấp khả năng tương tác giữa các ứng dụng phần mềm khác nhau. Trong GstarCAD 2019, bạn sẽ có hai tùy chọn nhập là “Block Definition” với dữ liệu độ trung thực cao và nhập như “AEC Object” sẽ sớm được hỗ trợ.

 

 

ViHoth Corporation

Đại lý phân phối ủy quyền GstarCAD tại Việt Nam