Hướng dẫn xuất báo cáo với Datalore

Khi gặp khó khăn với một đoạn mã, bạn có thể yêu cầu trợ giúp bằng cách chia sẻ notebook của mình thông qua một Edit access link tới đồng nghiệp của bạn. Hoặc là khi bạn có thể muốn chia sẻ phần cuối cùng của công việc. Tìm hiểu hướng dẫn xuất báo cáo với Datalore.

xuat-bao-cao-voi-datalore

Báo cáo tương tác trong Datalore là gì?

Một báo cáo trong Datalore là một web page mà mọi người đều có thể truy cập qua liên kết. Sử dụng báo cáo, bạn có thể chia sẻ công việc của mình với mọi người, ngay cả những người không có tài khoản Datalore.

Trước đây, chỉ có thể xuất bản các báo cáo tĩnh. Điều này đã tốt hơn cho nhiều trường hợp sử dụng so với chia sẻ notebook dưới dạng tệp PDF hoặc IPYNB, vì bạn có thể cập nhật nội dung và người xem của bạn luôn có quyền truy cập vào phiên bản mới nhất của kết quả.

Với báo cáo tương tác mới, người xem báo cáo có thể thao tác các điều khiển (trình đơn thả xuống, thanh trượt, tiện ích con, v.v.) và nhận được kết quả được tính toán lại theo yêu cầu. Mỗi người xem báo cáo sẽ nhận được bản sao báo cáo của riêng họ và có thể thao tác các điều khiển một cách độc lập với các thành viên khác trong nhóm.

https://blog.jetbrains.com/datalore/2022/03/04/introducing-interactive-reports-to-datalore/

Cách xuất báo cáo tương tác với Datalore

Bước 1: Thêm tương tác bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống, thanh trượt, nhập văn bản hoặc Ipywidgets của Datalore!

Bước 2: Ẩn mã không cần thiết bằng cách ẩn đầu vào hoặc đầu ra của ô cụ thể.

Bước 3: Nhấn nút chia sẻ, chọn xuất bản dưới dạng báo cáo tương tác.

Mẹo: Bật chế độ Reactive cho báo cáo tương tác của bạn để cập nhật nội dung báo cáo khi người dùng báo cáo thay đổi các điều khiển. Nếu không có chế độ Reactive, người dùng báo cáo sẽ phải nhấp vào nút Reactive để cập nhật kết quả.

Khi nào thì báo cáo tương tác hữu ích?

Khi bạn muốn mang lại trải nghiệm cá nhân hơn cho các bên liên quan trong khi tránh trùng lặp công việc của mình. Ví dụ: bạn có thể chuẩn bị một báo cáo tổng quan về bán hàng và mỗi người quản lý bán hàng khu vực có thể chọn chỉ xem dữ liệu cho khu vực của họ.

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi với việc cập nhật báo cáo một cách thường xuyên. Chỉ cần chuẩn bị một truy vấn sẽ lấy dữ liệu mới và mỗi người xem báo cáo sẽ nhận được kết quả cập nhật ngay khi họ cần.

Khi bạn không muốn thiết lập các dịch vụ lưu trữ riêng biệt cho trang tổng quan của mình. Datalore sẽ tự động xuất bản báo cáo của bạn thông qua liên kết, vì vậy bạn chỉ cần gửi liên kết đến các bên liên quan của mình.

Câu hỏi thường gặp về xuất báo cáo với Datalore

Ai có thể tạo báo cáo tương tác?

Tất cả mọi người! Người dùng Datalore Professional và Enterprise có thể tạo không giới hạn số lượng báo cáo tương tác và để chúng chạy bởi số lượng người dùng đồng thời không giới hạn. Người dùng Datalore Community có thể xuất báo cáo tương tác và có tối đa hai người chạy báo cáo đồng thời.

Các báo cáo có tiêu tốn tài nguyên tính toán của tôi không?

Có. Khi người xem báo cáo nhấn vào nút Recalculate hoặc thay đổi giá trị điều khiển, một phép tính mới sẽ được khởi chạy trong chương trình phụ trợ tiêu thụ tài nguyên tính toán của chủ sở hữu báo cáo. Tính toán này cũng sẽ được tính là tính toán song song cho chủ sở hữu, vì vậy, báo cáo tương tác của người dùng trong Cộng đồng có thể được chạy đồng thời bởi tối đa 2 người dùng.

Báo cáo có sẵn cho những hạt nhân nào?

Các báo cáo tương tác có sẵn cho mọi hạt nhân trong Datalore. Bạn có thể tạo báo cáo tương tác với Python, Scala, R và Kotlin và thêm các ô SQL bên trong mỗi notebook.

Báo cáo tương tác có hoạt động với các ô SQL và kết nối cơ sở dữ liệu không?

Câu trả lời là có. Khi tính toán được khởi chạy, nó sử dụng thông tin đăng nhập của chủ sở hữu báo cáo để chạy truy vấn SQL trong phần phụ trợ. Mật khẩu không được hiển thị và không thể được truy xuất.

 

Theo: Alena Guzharina

Nguồn: blog jetbrains