Bounding box for Assembly in SOLIDWORKS 2019

Kể từ phiên bản SOLIDWORKS 2018 trở về trước, bạn chỉ có thể tính toán bounding box cho các chi tiết. Nhưng kể từ phiên bản SOLIDWORKS 2019 trở đi bạn hoàn toàn có thể tính toán cho lắp ghép và lắp ghép phụ.

Tính năng mới này sẽ hữu ích hơn để đánh giá kích thước của vật liệu đóng gói và nó chủ yếu dành cho các bộ phận điều phối (dispatch) trong các ngành công nghiệp.

Hãy xem cách tôi tính toán nhanh chóng Kích thước Packaging [Chiều dài, Chiều rộng, v.v.] cho mô hình được hiển thị bên dưới.

Bounding box for Assembly in SOLIDWORKS 2019

Bounding box for Assembly in SOLIDWORKS 2019

Hãy vào InsertReference GeometryBounging Box

Bounding box for Assembly in SOLIDWORKS 2019

Bằng cách nhấp vào tùy chọn Bounding Box, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Đối với mặt phẳng hoặc mặt phẳng tham chiếu, chúng ta có thể tùy chỉnh bounding box hoặc tùy chọn phù hợp nhất được sử dụng để tự động điều chỉnh kích thước.

Ngoài ra, nó có các tham số điều khiển để bao gồm hoặc loại trừ các thành phần trên các loại khác nhau, chẳng hạn như các thành phần ẩn, thân khối ẩn, thành phần bao (envelope bodies) và bề mặt.

Bounding Box for Assembly in SOLIDWORKS 2019

Ở đây, trong ví dụ này, tôi đã chọn “Custom Plane” và chọn “Front Plane” (mặt phẳng phía trước) làm tham chiếu. Vì thế, tôi phải tính toán khối lượng tổng thể cho lắp ráp của tôi [một mô hình được hiển thị ở trên], tôi thích bao gồm các thành phần ẩn và thành phần bao, các thân khối và bề mặt ẩn.

Bounding Box for Asse,bly in SOLIDWORKS 2019

Sau khi xác định các tham số, ngay lập tức bạn sẽ thấy Bounding Box Preview được tạo trong màn hình khu vực đồ họa. Cuối cùng bấm OK.

Assembly in SOLIDWORKS 2019

Tuy nhiên, bạn có thể di chuột qua bounding box để đảm bảo Chiều dài, Chiều rộng và khối lượng tổng thể trong Cây quản lý tính năng Feature Manager Tree.

Bounding box in Assembly SOLIDWORKS 2019

Tuy nhiên, bạn có thể di chuột qua bounding box để đảm bảo Chiều dài, Chiều rộng và khối lượng tổng thể trong Feature Manager Tree.

Bounding Box có thể tính toán theo cấp độ Component như đã giải thích ở trên. Mỗi cấp độ có bộ chỉ thị màu khác nhau.

Bounding Box

Color

Top Level Assembly

Grey

Sub Assembly

Blue

Part

Orange

Do đó, một công cụ đáng tin cậy cho các nhà sản xuất để cải thiện dây chuyền sản xuất của họ tốt hơn với SOLIDWORKS 2019.

Nguồn: blogs.solidworks

Dịch: ViHoth