Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Cài đặt một font chữ mới trong SOLIDWORKS

SOLIDWORKS đi kèm với nhiều kiểu font chữ nhưng có thể một lúc nào đó bạn muốn cài đặt một font chữ mới.

 

– Trong cửa sổ Windows, chọn Start > Control Panel và chọn Fonts folder.

– Đi vào thư mục trong Fonts folder và chọn “Install New Font.” “Browse” tới vị trí True Type Font’s (TTF), và bạn phải chắc chắn rằng nó đã được giải nén trước khi bạn lựa chọn nó.

– Lựa chọn font và click vào “Ok” để font được cài đặt

– Trong SolidWorks, và trong Document Properties, chọn font mới được cái đặt. Nó đã sẵn sàng cho việc sử dụng.

Phil Whitaker

 

Field Technical Services Manager

(Theo cati.com)