Tùy chỉnh bảng chi tiết vật liệu (BOM)

Các công cụ SolidWorks BOM và Auto Balloon giúp công việc của bạn trở lên dễ dàng hơn. Dưới đây là video chi tiết. 

Video chỉnh sửa vật liệu BOM


>> XEM VIDEO

Tài liệu lắp ráp và các thành phần theo cách bạn muốn với các công cụ SolidWorks® Bills of Materials (BOM) và Auto Balloon. Đặt BOM ở bất cứ nơi nào, tự động tạo các vị trí đánh dấu trong bản vẽ, và sử dụng Magnetic Lines để giữ cho bản vẽ của bạn gọn gàng và có tổ chức.

Bạn có thể kiểm soát toàn bộ BOM, và thậm chí có thể hiển thị thông tin chi tiết của các lắp ráp và thành phần phụ. Sử dụng BOM và Auto Balloon để tạo chính xác các chi tiết mà bạn muốn.

Trả lời