SOLIDWORKS Simulation Premium đáp ứng những nhu cầu kỹ thuật tinh tế của bạn

SOLIDWORKS Simulation Premium là giải pháp cao cấp và hoàn thiện nhất về mô phỏng cơ khí của SolidWorks… bên cạnh các sản phẩm về mô phỏng dòng chảy Flow Simulation và Plastics… 

>> XEM VIDEO

Hầu hết các kỹ sư đều cần phải kiểm tra các thiết kế để xác nhận các tính trạng cơ khí và đáp ứng các kỳ vọng của khách hàng. Bộ phần mềm mô phỏng SOLIDWORKS thực hiện hầu hết những thử nghiệm phức tạp bên ngoài cho các thiết kế của bạn và với SOLIDWORKS Simulation Premium bạn sẽ có được tối ưu hóa khả năng đánh giá các tác động thực tế trong các thời gian khác nhau và sự di chuyển của các vật liệu và hình học phức tạp.

Tích hợp chặt chẽ với các phần mềm SOLIDWORKS CAD 3D có nghĩa là thử nghiệm nhanh hơn và không phải thiết lập nhiều cuộc thử nghiệm.

Xem video và xem cách SOLDIWORKS Simulation có thể giúp bạn:

            – Xác định ảnh hưởng thực tế của rung động lên các cấu trúc bằng cách sử dụng phân tích động học tuyến tính và phi tuyến.

            – Hiệu quả mô phỏng ứng suất và biến dạng qua phân tích ứng suất phi tuyến tính nâng cao cho các vật liệu siêu đàn hồi như cao su hoặc silicone.

            – Có các phân tích sâu hơn và nhanh chóng với các mô hình phức tạp bằng cách thử phân tích chúng trong môi trường 2D phi tuyến tính.

            – Xác định ứng suất tồn dư và biến dạng vĩnh viễn trong các kim loại mà không cần đến mẫu.

            – Kiểm tra hiệu suất trước khi đi vào sản xuất với cách tiếp cận kỹ thuật đồng thời.

Liên hệ ngay với ViHoth để được hỗ trợ về các giải pháp mô phỏng SOLIDWORKS

ViHoth

Trả lời