Phần mềm GAAIHO giúp bạn biên tập file PDF

Với chế độ viết của Gaaiho Doc của phần mềm GAAIHO và chuyển đổi sang tính năng Wirratable PDF, ranh giới giữa xử lý văn bản và chỉnh sửa biên tập file PDF trở nên mờ nhạt. 

Các định dạng PDF đã được thiết kế để có một “bản chụp” của một tài liệu. Vì lý do này, bạn không được phép chỉnh sửa nhiều nội dung trang (đặc biệt là văn bản) như trong Microsoft Words.

Tuy nhiên, với Edit Text & Image bạn có thể chỉnh sửa các văn bản và hình ảnh đến mức độ nhất định. Kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi các phông chữ và đôi khi không được đáp ứng.

Với chế độ viết của Gaaiho Doc và chuyển đổi sang tính năng Wirratable PDF, ranh giới giữa xử lý văn bản và chỉnh sửa biên tập file PDF trở nên mờ nhạt.

Lưu ý: hầu hết những thay đổi đáng kể cho một tài liệu cần được diễn ra trước khi chuyển đổi sang PDF hoặc chỉnh sửa.

Các tính năng chỉnh sửa biên tập file PDF chính của Gaaiho Doc

  • Sắp xếp lại các trang

Xoay và cắt trang để làm cho chúng dễ nhìn hơn. Chèn, trích đoạn hoặc xóa trang để làm cho tài liệu đầy đủ và ngắn gọn. Chia tài liệu thành hai.

  • Sao chép văn bản và hình ảnh với Select Tools

Sử dụng Select tools để sao chép văn bản hoặc hình ảnh giữa các tài liệu PDF và các ứng dụng khác.

  • Thêm watermarks

Hiển thị văn bản và hình ảnh như foreground hoặc background của trang PDF.

  • Tập tin đính kèm tài liệu

Thêm tập tin đính kèm tài liệu và màn hình hiển thị/ chạy tập tin để tham khảo  khi đọc các tài liệu PDF.

  • Sử dụng Custom Javascript

Sử dụng Custom Javascript để tính toán, định dạng hoặc xác nhận dữ liệu người dùng cùng với giao động , kiểm soát tình trạng của tài liệu, xử lý nhiều tài liệu PDF trong trình tự.

  • Header và Footers

Thêm tiêu đề vào đầu trang và cuối các trang tài liệu PDF của bạn, bao gồm cả số trang.

  • Xử lý hàng loạt

Sắp xếp và lưu trữ hàng loạt chuỗi, thực hiện nhiều chức năng chỉnh sửa trên các tập tin PDF.

  • Giảm dung lượng tập tin

Tự động giảm kích thước tập tin của một hoặc nhiều file PDF.

  • Làm phẳng

Kết hợp các ý kiến, lớp và mẫu với trang để trở thành nội dung trang.

Trên đây là nội dung biên tập file PDF bằng phần mềm GAAIHO, ViHoth mong bài viết sẽ mang lại cho bạn nhiều thông tin hữu ích nhất.

Trả lời