Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Nhóm công cụ Drawingtools trong myCADtools

Phần mềm myCADtools là một ứng dụng hỗ trợ tối ưu hoạt động thiết kế trên phần mềm SOLIDWORKS và được các kỹ sư thiết kế SOLIDWORKS rất yêu thích. Với số lượng 10 nghìn người sử dụng mỗi năm, myCADtools bao gồm hơn 50 công cụ được...

Phần mềm myCADtools là một ứng dụng hỗ trợ tối ưu hoạt động thiết kế trên phần mềm SOLIDWORKS và được các kỹ sư thiết kế SOLIDWORKS rất yêu thích. Với số lượng 10 nghìn người sử dụng mỗi năm, myCADtools bao gồm hơn 50 công cụ được chia thành các nhóm: nhóm công cụ Drawingtools, nhóm công cụ thiết kế, nhóm công cụ quản lý dự án, nhóm công cụ sản xuất và nhóm các công cụ yêu thích thường được sử dụng.

NHÓM CÔNG CỤ DRAWINGTOOLS

Nhóm công cụ Drawingtools trong myCADtools

1, ToleranceTable

Tối ưu hóa chuỗi thiết kế thông qua các chức năng sản xuất tiên tiến

ToleranceTable cho phép tự động sửa đổi dung sai của kích thước sản xuất của một chi tiết, có tính đến độ dày thêm do xử lý bề mặt.

Tiện ích này tạo ra một bảng tóm tắt của tất cả các dung sai chi tiết (bao gồm cả dung sai hình học).

 • Quản lý xử lý bề mặt
 • Tạo một bảng tóm tắt về dung sai
 • Bảng tóm tắt tùy chỉnh dung sai
 • Sử dụng các mẫu bảng
 • Xuất bảng ở định dạng Excel

Khác biệt khi bạn làm việc với SOLIDWORKS + myCADtools, bao gồm ToleranceTable

Tính năng này, điển hình của ngành công nghiệp tiện, có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác. Nó cho phép các tài liệu được sản xuất nhanh chóng, có tính đến đặc tính sản xuất của bạn.

 • Quản lý độ dày thêm do xử lý bề mặt
 • Tạo một bảng tóm tắt các kích thước với dung sai của chúng
 • Xuất Excel của bảng dung sai

Những công cụ Drawingtools như vậy không được hỗ trợ khi bạn chỉ làm việc với SOLIDWORKS.

2, Công cụ Drawingtools – SmartDrawings

Có nhiều thời gian hơn cho thiết kế, thời gian vẽ các chi tiết ít hơn

Từ một cụm, SmartDrawings tự động tạo ra tất cả các bản vẽ định nghĩa của tất cả các thành phần được tham chiếu trong cụm.

Bạn cũng có thể tạo tất cả các bản vẽ định nghĩa từ một danh sách các bộ phận hoặc tập tin lắp ráp. SmartDrawings cho phép bạn chọn các mẫu vẽ với các tùy chọn và chế độ xem được xác định trước cho từng loại tài liệu.

 • Quản lý cấu hình
 • Quá trình hàn các bộ phận
 • Tự động chèn chú thích, kích thước, ghi chú, bóng bay và BOM
 • Chọn thư mục đích và bản vẽ tên được tạo bằng tiền tố và / hoặc hậu tố
 • Tạo chế độ xem mẫu phẳng cho các bộ phận kim loại
 • Trên các bản vẽ hiện có, tạo một bản vẽ cho mỗi cấu hình với quản lý chế độ xem trùng lặp
 • Kết nối với tủ EPDM (yêu cầu giấy phép myPDMtools)

Nhóm công cụ Drawingtools trong myCADtools

Khác biệt khi làm việc với SOLIDWORKS + myCADtools, bao gồm SmartDrawings

Từ một lắp ghép, SmartDrawings tự động tạo ra tất cả các bản vẽ định nghĩa của tất cả các component được tham chiếu trong lắp ghép. Bạn cũng có thể tạo tất cả các định nghĩa bản vẽ từ một danh sách các chi tiết hoặc lắp ghép. SmartDrawings cho phép bạn chọn các mẫu vẽ với các tùy chọn và chế độ xem được xác định trước cho từng loại tài liệu.

 • Tự động tạo tất cả các bản vẽ định nghĩa của một dự án
 • Tự động tạo chế độ xem, chú thích, kích thước, ghi chú, bóng bay và BOM
 • Tự động đặt tên tập tin bản vẽ
 • Tạo chế độ xem mẫu phẳng cho các bộ phận kim loại
 • Tạo một bản vẽ cho mỗi cấu hình

Những công cụ Drawingtools này không có trong phần mềm SOLIDWORKS.

3, Công cụ Drawingtools – SmartBalloons

Tài liệu bản vẽ lắp ráp của bạn dễ dàng và thông minh hơn

SmartBalloons cho phép bạn tự động hoặc thủ công tạo bóng bay nâng cao từ chế độ xem bản vẽ lắp ráp bằng các thuộc tính tùy chỉnh của bạn.

 • Tạo Balloons kết hợp tự động hoặc thủ công
 • Khôi phục không giới hạn SOLIDWORKS hoặc thuộc tính tùy chỉnh
 • Phục hồi các thuộc tính hàn mà không cần chèn một bảng
 • Tùy chọn để tạo balloon kết hợp ở cấp độ đầu tiên của lắp ráp
 • Tùy chọn để đặt Balloons trong một lớp
 • Quản lý nhiều trường hợp
 • Tạo một MacroFeature để duy trì tính kết hợp của balloon cấp một

Khác biệt khi làm việc với SOLIDWORKS + myCADtools, bao gồm SmartBalloons

Với SmartBalloons, bạn có thể tạo tài liệu thông minh hơn. Bằng cách làm nổi bật đồ họa các thuộc tính, bạn sẽ cho phép người dùng, trong nháy mắt, có tất cả thông tin cho từng thành phần hoặc cụm lắp ráp phụ. Tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa sự hiểu biết của các đồng nghiệp của bạn trong các bộ phận khác nhau của công ty bạn.

 • Không giới hạn số lượng thuộc tính được trích xuất
 • Tạo Balloons trên các thành phần cấp đầu tiên của bản vẽ lắp ráp
 • Nối nhiều thuộc tính văn bản hoặc biểu thức
 • Tạo Balloons trên phần tử hàn

4, Công cụ Drawingtools – LayerManager

Tối ưu hóa độ chính xác và hiểu bản vẽ của bạn và chuẩn bị xuất sang định dạng DWG

Trong bản vẽ, LayerManager tự động phân phối các chú thích và các thành phần lắp ghép trên các layer khác nhau.

Điều này cho phép màu sắc được sử dụng dễ dàng hơn nhiều trong các bản vẽ. Nhờ công cụ này, bạn cũng có thể cải thiện giao tiếp với các định dạng DXF và DWG.

 • Phân phối chú thích trên các layer tự động
 • Đặt tên tùy chỉnh của các lớp chú thích
 • Tạo các thành phần layer tự động
 • Màu sắc và tên của các thành phần layer được gán tự động
 • Trợ giúp để chuẩn bị xuất khẩu sang DXF hoặc DWG
 • Thêm các lớp theo mức độ ưu tiên

Khác biệt khi bạn làm việc với SOLIDWORKS + myCADtools, bao gồm LayerManager

Màu sắc thường là một trợ giúp tuyệt vời trong việc hiểu bản vẽ lắp ghép. Thay vì lãng phí hàng giờ làm việc mà không có giá trị gia tăng, bạn có thể phân phối các chú thích trong các layer được xác định trước trong vài giây và tự động gán các layer cho các chi tiết của bạn. Do đó, bạn cải thiện mức độ dễ đọc của bản vẽ và trên hết, bằng cách cấu trúc dữ liệu của bạn thành các layer, bạn làm phong phú thêm các file export DXF và DWG của mình.

Tạo và phân phối các chú thích trên các layer được xác định trước

Tự động tạo một layer cho mỗi assembly component

Tự động gán màu cho các component layer

Tự động đặt tên các component layer

5, FaceFont

Tối ưu hóa việc sửa đổi phông chữ cạnh mặt trong bản vẽ

FaceFonts có thể thay đổi phông chữ của tất cả các cạnh viền một hoặc nhiều mặt trong bản vẽ.

 • Sử dụng trên một phần và bản vẽ lắp ghéo
 • Chỉnh sửa phông chữ của các cạnh của một hoặc nhiều bề mặt
 • Chọn về mặt thân (body) và mặt cắt
 • Chọn bề mặt trên nhiều chế độ xem cùng một lúc
 • Tùy chọn để lưu trữ các phông chữ yêu thích
 • Tùy chọn khôi phục phông chữ mặc định

Khác biệt khi bạn làm việc với SOLIDWORKS + myCADtools, bao gồm FaceFont

Loại chức năng này được yêu cầu trong một số ngành nghề nhất định như kỹ thuật dân dụng trong đó ” đường liền nét ” được sử dụng để thể hiện các mặt xây dựng hoặc mặt cắt ngang của sàn, tường, dầm, v.v. FaceFonts có thể nhanh chóng tạo ra các tài liệu yêu cầu điều này loại đặc thù bản vẽ. Không có công cụ này, người dùng phải chọn từng cạnh của từng bề mặt – một công việc rất tốn thời gian và tẻ nhạt!

 • Sửa đổi phông chữ dòng, bằng cách chọn một hoặc nhiều bề mặt. Tiện ích tự động tìm các cạnh biên.
 • Sửa đổi màu sắc, độ dày và loại đường chỉ bằng một thao tác.

6, EdgeAnnotation

Tiết kiệm thời gian tạo chú thích của bạn theo ISO 13715

EdgeAnnotations cho phép bạn chèn chú thích kích thước cho các cạnh có hình dạng không xác định trong bản vẽ SOLIDWORKS.

Công cụ này dựa trên các quy tắc và tính biểu tượng của ISO 13715.

 • Tạo chú thích cạnh
 • Tạo chú thích áp dụng cho tất cả các cạnh
 • Tạo các chú thích áp dụng cho tất cả các cạnh bên ngoài
 • Tạo các chú thích áp dụng cho tất cả các cạnh bên trong
 • Tạo các chú thích đặc biệt

Khác biệt khi bạn làm việc với SOLIDWORKS + myCADtools, bao gồm EdgeAnnotation

Đừng lãng phí thời gian để tạo, kéo và chỉnh sửa khối của bạn để chú thích các bản vẽ của bạn theo ISO 13715. Với công cụ này, bạn có thể dễ dàng tạo một chú thích cạnh không xác định và tạo ra các bản vẽ của bạn một cách nhanh chóng trong khi tuân thủ các tiêu chuẩn.

 • Chú thích một cạnh theo ISO 13715
 • Chỉnh sửa chú thích cạnh

Những công cụ Drawing tools – EdgeAnnotation không được cung cấp và hỗ trợ trong SOLIDWORKS.

7, EasyPrint

Tiết kiệm thời gian mỗi khi bạn in tài liệu

EasyPrint giúp dễ dàng in tài liệu đang hoạt động bằng cách có sẵn tất cả các cài đặt in trong cùng một giao diện người dùng.

Công cụ này cho phép bạn lưu các cài đặt in mặc định của bạn.

 • Giao diện được tối ưu hóa
 • Quản lý độ dày đường
 • Quản lý lợi nhuận
 • Lưu tùy chọn cho mỗi kích thước bản vẽ
 • Print favorites

Khác biệt khi bạn làm việc với SOLIDWORKS + myCADtools, bao gồm

Với EasyPrint, bạn có thể đặt tất cả các tùy chọn in của mình trong một cửa sổ duy nhất và bạn có thể tạo bao nhiêu mục yêu thích mà bạn cần. Bạn không phải thay đổi cài đặt mỗi lần thay đổi kích thước bản vẽ.

 • Quản lý tất cả các tùy chọn in từ một giao diện người dùng
 • Lưu cài đặt in cho từng kích thước bản vẽ
 • Tạo mục yêu thích in

8, Công cụ Drawingtools – DrawingTranslate

Dịch bản vẽ của bạn

DrawTranslate tự động dịch tất cả hoặc một phần các chú thích có trong bản vẽ.

Bản dịch này có thể được thực hiện trên tài liệu đang hoạt động mà còn trên một thư mục hoàn chỉnh của bản vẽ.

 • Một số chế độ quản lý dịch: Từ bảng chú giải được tăng cường bởi người dùng, Tạo bảng Excel
 • Quản lý thay đổi chú thích: Thay thế chú thích, Tạo trang tính mới cho mỗi ngôn ngữ, Tạo tệp PDF

Khác biệt khi bạn làm việc với SOLIDWORKS + myCADtools, bao gồm DrawingTranslate

Với DrawingTranslate, bạn có thể dịch nhanh tất cả các chú thích của bản vẽ của mình từ một từ điển Excel đã được điền sẵn bằng các ngôn ngữ bạn chọn. Do đó, bạn có thể đồng nhất hóa và chuẩn hóa các bản dịch của mình và do đó tiết kiệm hàng trăm giờ làm việc.

 • Từ điển đa ngôn ngữ
 • Dịch chú thích vẽ trên mỗi tệp
 • Dịch chú thích vẽ hàng loạt
 • Xuất / Nhập Excel để thuê dịch ngoài

9, AssemblyBoard

Tự động và đồ họa chi tiết các thành phần của lắp ghép của bạn

AssemblyBoard tự động tạo ra một BOM đồ họa của các thành phần lắp ghép. Các thành phần được trích xuất được chọn từ BOM SOLIDWORKS.

Đối với mỗi thành phần, chế độ xem 3D được tạo và các thuộc tính được chọn từ BOM được hiển thị.

 • Chọn các thành phần và thuộc tính từ BOM SOLIDWORKS
 • Tự động tạo chế độ xem bản vẽ cho từng thành phần của BOM
 • Tùy chọn thêm chế độ xem của hội đồng chung ở trên cùng
 • Tự động tính toán tỷ lệ của từng khung nhìn theo kích thước của thành phần và bố cục
 • Lựa chọn và cấu hình bố cục, vị trí và hướng của các khung nhìn
 • Lựa chọn các thuộc tính được chèn theo BOM
 • Tạo bản vẽ tự động

Khác biệt khi bạn làm việc với SOLIDWORKS + myCADtools, bao gồm AssociationBoard

Trong một số loại công việc, chẳng hạn như lắp ghép hoặc tài liệu, việc sử dụng BOM đơn giản không phải lúc nào cũng đủ rõ ràng cho người dùng. Việc sử dụng AssociationBoard cho phép giao tiếp tốt hơn bằng cách cung cấp, ngoài các thuộc tính thông thường, tổng quan về đồ họa của các thành phần của lắp ghép. Giao tiếp sử dụng hình ảnh dẫn đến giao tiếp hiệu quả hơn.

 • Tự động tạo chế độ xem bản vẽ cho từng thành phần trong một lắp ghép
 • Tự động trích xuất các thuộc tính thành phần cho từng chế độ xem được tạo
 • Bố trí tự động và tùy biến

Nhóm công cụ Drawing tools trong myCADtools

Nhóm công cụ Drawingtools trong myCADtools

ViHoth Corporation

Đại diện phân phối phần mềm myCADtools và SOLIDWORKS tại Việt Nam

 • Tác giả
 • Bài viết mới
Nhóm công cụ Drawingtools trong myCADtools
VIHOTH SOLUTIONS

ViHoth đại lý phân phối phần mềm SOLIDWORKS tại Việt Nam. Hơn 11 năm đồng hành và cùng các doanh nghiệp phát triển chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp, hỗ trợ kĩ thuật nhanh chóng, chuyên nghiệp. ViHoth luôn là đại lý SolidWorks uy tín nhất với đội ngũ kỹ thuật lâu năm dày dặn kinh nghiệm.
ViHoth cũng là đại diện phân phối của hãng SolidCAM. Với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật được đào tạo bài bản từ chính hãng với các chứng chỉ Professional về gia công 2D - 5D, gia công phay-tiện nâng cao, Post Processor và các chứng chỉ chuyên nghiệp khác để có thể hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng kể cả các giải pháp SolidCAM 5 trục.
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập ngày 18/7/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
MST: 0102824729


 
TIN TỨC LIÊN QUAN

 •  
   

  3 cha con kỹ sư thiết kế tàu vũ trụ bằng các ứng dụng của SOLIDWORKS

  Bộ ba của gia đình Nate gồm bố (Nate), con trai 9 tuổi (Alex) và cô con gái 5 tuổi (Ali), thử ba cách tiếp cận khác nhau để tạo ra mô hình một tàu vũ trụ bằng các ứng dụng khác nhau của SOLIDWORKS.
  Chi tiết
 •  
   

  Lưu Assembly ở định dạng STEP, tại sao SOLIDWORKS Crash?

  Nhiều người sử dụng SOLIDWORKS Crash cho mục đích học tập hoặc tự rèn luyện. Ngoài yếu tố bản quyền, các yếu tố bất lợi khác và mất ổn định thường xảy ra. Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến những mắc lỗi hoặc rắc rối khi...
  Chi tiết
 •  
   

  Hướng dẫn mua SolidWorks 2024 bản quyền giá tốt nhất

  Mua Solidworks 2024 bản quyền sẽ cung cấp những công cụ thiết kế hiệu quả cho ngành cơ khí, chế tạo và sản xuất công nghiệp. Vậy có thể mua bản quyền SolidWorks như thế nào? Tham khảo nội dung dưới đây để biết cách mua phần mềm với...
  Chi tiết
 •  
   

  Làm thế nào khi bạn nhận được thư vi phạm bản quyền SOLIDWORKS

  Nhận thư vi cảnh báo vi phạm bản quyền SOLIDWORKS sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. Vậy khi nhận thư cảnh báo vi phạm bản quyền SOLIDWORKS bạn cần làm gì? Tham khảo nội dung bài viết dưới đây để có thể xử lý tình huống một...
  Chi tiết
 •  
   

  6 Câu hỏi thường gặp khi mua SOLIDWORKS

  Bạn sử dụng một phần mềm CAD khác và muốn chuyển sang SOLIDWORKS? Bạn là người mới làm quen với CAD 3D và muốn tự mình trải nghiệm phần mềm tiêu chuẩn công nghiệp được nhiều người đánh giá cao? 6 Câu hỏi thường gặp khi mua SOLIDWORKS...
  Chi tiết
 •  
   

  TOP 10 tính năng SOLIDWORKS 2024 mới nhất

  Để đáp ứng được nhu cầu thiết kế của người dùng, SOLIDWORKS 2024 mang đến nhiều cải tiến đột phá. Phiên bản mới này hứa hẹn mang đến cho người dùng trải nghiệm thiết kế 3D mạnh mẽ, thỏa sức sáng tạo và nâng cao hiệu suất công việc....
  Chi tiết

Mua ngay
Màu sắc
Kích cỡ
Số lượng
Thành tiền
Liên hệ
Họ và tên
Điện thoại *
Email
Địa chỉ
Ghi chú
Mã giảm giá
Phí vận chuyển