Virtual Shipyard Program

Chương trình Nhà máy đóng tàu ảo Virtual Shipyard Program trên nền tảng 3DEXPERIENCE

Chương trình đào tạo Virtual Shipyard Program - Nhà máy đóng tàu ảo sẽ cung cấp cho các công ty địa phương kiến ​​thức kỹ. . .