Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

thiết kế robot

  •  
     

    Sử dụng SOLIDWORKS trong sản xuất robot như thế nào?

    Chế tạo và sản xuất robot đang ngày càng phát triển và đi vào những yêu cầu mang tính phổ biến hoặc đặc thù. Ngay từ những ngày đầu của khoa học viễn tưởng, robot đã phải chịu đựng sự kỳ thị bởi những hình ảnh không thể xóa nhòa trong văn hóa của đại chúng, với đôi mắt đỏ của “HAL 9000” và sự đe dọa từ đầu lâu trong “Kẻ hủy diệt”.
    Chi tiết