thiết kế khuôn SOLIDWORKS

Hướng dẫn thiết kế khuôn đúc sử dụng phần mềm SOLIDWORKS

Bài học "Hướng dẫn thiết kế khuôn đúc sử dụng phần mềm SOLIDWORKS" mang tính thực hành dễ dàng để bạn áp dụng vào thực. . .

Sử dụng Parting Lines như thế nào trong thiết kế khuôn SOLIDWORKS

Các parting lines nằm dọc theo cạnh của chi tiết khuôn, giữa các bề mặt lòng và lõi khuôn. Chúng được sử dụng để tạo. . .

Tổng quan về SOLIDWORKS Mold Design Tools

Tổng quan này liệt kê các tác vụ thiết kế khuôn điển hình và các hàm SOLIDWORKS cung cấp các giải pháp để giúp bạn. . .