Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

thiết kế bảng mạch điện tử

  •  
     

    Các điểm mới trong SOLIDWORKS PCB 2017

    Một thách thức lớn cho các đội thiết kế điện, điện tử, và thiết kế cơ khí đó là không có khả năng truyền dữ liệu một cách hiệu quả giữa các công cụ điện và cơ khí. SOLIDWORKS 2017 - SOLIDWORKS PCB đã nối các khoảng cách bằng các giải...
    Chi tiết