thiết kế 3D CAD

Học thiết kế cơ khí – Học phần mềm thiết kế cơ khí 3D CAD nào để tìm kiếm công việc tốt?

Có rất nhiều sinh viên kỹ thuật và các kỹ sư mới ra trường lúng túng trong việc lựa chọn phần mềm CAD nào để. . .