Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Tạo file DXF

  •  
     

    Tạo file DXF cho một phác thảo (SKETCH) trong SOLIDWORKS

    Gần đây, một số người đã hỏi tôi làm thế nào để có một tập hợp các văn bản phác thảo và Tạo file DXF trong SOLIDWORKS. Dưới đây là một vài phương pháp từ giải pháp SOLIDWORKS khá đơn giản.
    Chi tiết