SWID

Tưng bừng quà tặng cùng sự kiện SOLIDWORKS INNOVATION DAY 2021

Sự kiện SOLIDWORKS INNOVATION DAY được tổ chức hàng năm vào tháng 10 tại nhiều nước trên thế giới, sự kiện thu hút nhiều công. . .

SOLIDWORKS Innovation Day 2020 – ViHoth, Nội dung chương trình và danh sách diễn giả

SOLIDWORKS Innovation Day 2020 - ViHoth tổ chức tại Hà Nội cùng với hãng Dassault Systemes vào ngày 26.10.2019 tại khách sạn Crowne Plaza West. . .