Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

sử dụng phần mềm IntelliJ IDEA

  •  
     

    Học viện JetBrains Academy dành cho tổ chức và cá nhân

    Học viện JetBrains được giới thiệu lần đầu vào tháng 2 năm 2019 và kể từ đó, hơn 330.000 sinh viên đam mê đã nghiên cứu Java, Python và các ngôn ngữ lập trình khác trong môi trường học tập dựa trên dự án của chúng tôi được tích hợp...
    Chi tiết