SOLIDWORKS INNOVATION DAY 2019 Hà Nội

Những hình ảnh nổi bật tại SOLIDWORKS INNOVATION DAY 2019 Hà Nội

Ngày 27/10/2019, SOLIDWORKS Innovation Day 2019 do công ty ViHoth Corporation và SOLIDWORKS Dassault Systemes phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Trixie Cafe. . .