Solidworks 2005

Lịch sử phát triển tính năng phần mềm SOLIDWORKS (Phần 1)

SOLIDWORKS ra mắt phiên bản đầu tiên với mức giá chỉ $4.000; so với các hệ thống CAD khác là $18,000. Phần mềm dễ sử. . .