Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Seminar SOLIDWORKS và SolidCAM

  •  
     

    Seminar SOLIDWORKS và SolidCAM tại Đại học Hải Phòng

    Tiếp nối cho các Seminar SOLIDWORKS và SolidCAM đã tổ chức thành công tại nhiều doanh nghiệp và các trường đại học trên cả nước. Lần này, ViHoth kết hợp với Đại học Hải Phòng trong seminar về SOLIDWORKS và SolidCAM, mang đến cho các bạn sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi sử dụng phần mềm, đáp ứng tốt nhất cho công việc. 
    Chi tiết