Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

sách hướng dẫn SOLIDWORKS

  •  
     

    Danh mục phím tắt trong SOLIDWORKS giúp bạn giữ gìn cánh tay phải

    Trường hợp danh mục phím tắt không có những lệnh mà bạn thường dùng/cần, phải làm sao? May thay, bạn cũng có thể tự tạo danh mục phím tắt cho riêng mình theo hướng dẫn như dưới đây: Tools -> Customize -> Keyboard...
    Chi tiết