Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

phát triển nông nghiệp

  •  
     

    Nuôi trồng thông minh và tương lai ngành nông nghiệp

    Đồng cỏ xanh, máy kéo và các công việc đồng áng vào buổi sáng sớm. Mặc dù thực tế rằng nông nghiệp đã phát triển nhanh chóng trong 100 năm qua, có một số khuôn mẫu khó có thể thay đổi. Nhưng đừng nhầm lẫn. Nông nghiệp đang di chuyển...
    Chi tiết