phần mềm thiết kế cơ khí 3D

Migma Packtron cắt giảm 30% chu kỳ thiết kế với SOLIDWORKS và 3DEXPERIENCE Works

Bằng cách thêm quản lý dữ liệu dựa trên đám mây giá cả phải chăng vào triển khai SOLIDWORKS, Migma Packtron đã cắt giảm 30%. . .