Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

phần mềm thiết kế 3D cao cấp

  •  
     

    SOLIDWORKS Premium 2021 - Thông tin tính năng, giá mua phần mềm

    Bao gồm đầy đủ những tính năng của SOLIDWORKS 2021 Professional  phần mềm SOLIDWORKS Premium 2021 còn bao gồm những tính năng của một giải pháp CAD 3D cao cấp hỗ trợ thiết kế tích hợp, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển sản phẩm.
    Chi tiết