phần mềm theo dõi thời gian

Time Tracking, tính năng theo dõi thời gian trong phần mềm YouTrack

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quên ghi lại thời gian bạn đã dành để thực hiện một nhiệm vụ? Câu trả lời là. . .