Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

JetBrains Rider

  •  
     

    Phần mềm dotCover là gì? - Đặc điểm, tính năng và lợi ích

    Phần mềm dotCover là một công cụ chạy thử nghiệm đơn vị .NET và công cụ bao phủ mã tích hợp Visual Studio và JetBrains Rider.Bạn phải biết chắc chắn mã của mình được code bởi các unit tests ở mức độ nào. dotCover tính toán và báo cáo...
    Chi tiết