JetBrains Academy

Khóa học Spring Security công nghệ an ninh mạng cho phát triển Backend

An ninh mạng đã trở thành một chủ đề nóng trong những năm qua. Với rất nhiều thông tin có sẵn trên mạng ngày nay,. . .

Học Machine Learning với PyCharm trên JetBrains Academy

Ngành khoa học máy tính Machine Learning đã và đang tiếp tục phát triển nhanh chóng. Hãy học về Python và học Machine Learning với. . .

Khóa học lập trình JavaScript trên JetBrains Academy

Trong khóa học, bạn sẽ bắt đầu với các khái niệm JavaScript rất cơ bản, sau đó tiếp tục đến các cấu trúc ngôn ngữ. . .