in 3D

Phim khoa học viễn tưởng truyền cảm hứng cho cánh tay Bionic Arm

Cho đến ngày nay, khoa học viễn tưởng tiếp tục thông báo cho nghiên cứu khoa học trong thế giới thực. Được in 3D và. . .