giải pháp SOLIDWORKS

Hội thảo SOLIDWORKS và SolidCAM tại Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Hội thảo SOLIDWORKS và SolidCAM tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông do ViHoth Solutions cùng phối hợp với nhà trường, Công ty Khang. . .

Lời chào từ SOLIDWORKS INNOVATION DAY 2017

Lễ ra mắt các giải pháp mới của SOLIDWORKS tại SOLIDWORKS INNOVATION DAY 2017 không chỉ là một sự kiện thương mại thông thường, nó là. . .