Dao phat trong SolidCAM

Một số loại dao phay CNC trong gia công

Trong gia công CNC có nhiều loại dao được sử dụng để thực hiện các công việc cắt và gia công khác nhau. Hiểu rõ. . .