Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Cuộc thi thiết kế SOLIDWORKS

  •  
     

    Công bố kết quả vòng 1 cuộc thi thiết kế SOLIDWORKS chuyên nghiệp 2016

    Thay mặt ViHoth Corp., và SOLIDWORKS DS, Ban Tổ chức trân trọng thông báo, kết quả vòng I Cuộc thi “Thiết kế SOLIDWORKS chuyên nghiệp 2016” với danh sách những thí sinh đạt điểm cao...
    Chi tiết