Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Cách mạng số

  •  
     

    Vai trò, lợi ích của SOLIDWORKS PDM đối với doanh nghiệp khi trước thách thức của "Cách mạng số"

    Làm thế nào để đẩy nhanh quá trình trao đổi thông tin, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí đồng thời bảo vệ dữ liệu trước các xâm nhập – đó là mối quan tâm của tất cả các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào “cuộc cách mạng số”.
    Chi tiết