AutoCAD

Lịch sử phát triển của CAD

Lịch sử phát triển của CAD có sự tương đồng với lịch sử của máy tính Việc thiết kế có sự hỗ trợ của máy. . .