3D Sculptor

Thiết kế kiểu dáng công nghiệp nhờ tính năng của phần mềm 3D Sculptor

3D Sculptor cung cấp nhiều chức năng chuyên dụng cho phép bạn nhanh chóng tạo ra mô hình 3D bằng cách cho phép kéo hoặc. . .

Thiết kế mô hình 3D tự do với các ứng dụng của 3DEXPERIENCE WORKS

Việc tái tạo và nhào nặn các mô hình sản phẩm mẫu hay còn gọi là thiết kế mô hình 3D tự do (một khái. . .