Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

3D EXPERIENCE

  •  
     

    Vì sao SOLIDWORKS WORLD đổi tên thành 3DEXPERIENCE WORLD?

    Dassault Systemes là tập đoàn toàn cầu về lĩnh vực 3D, PLM, nắm giữ và phát triển sức mạnh công nghệ, đóng góp cho các ngành công nghiệp toàn cầu.SOLIDWORKS World là một hội nghị toàn cầu, do SOLIDWORKS Dassault Systemes, công ty hàng...
    Chi tiết