Phần mềm Logopress3 thiết kế khuôn dập

Phần mềm Logopress3 là một phần mềm thiết kế khuôn dập add-on hoàn trên SOLIDWORKS 3D CAD. Phần mềm bao gồm các tính năng phân tích, mô phỏng forming và trải phẳng (blank prediction).

https://vihoth.com/wp-content/uploads/2021/06/phan-mem-logopress3.jpg

Tính năng và lợi ích của phần mềm Logopress 3

Blank Prediction

Chức năng Logopress3 BLANK giúp người dùng dự đoán khoảng trống của các chi tiết 3D forming một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Unbending (Uốn thẳng)

Chỉ trong một vài nhấp chuột, bạn có thể trải phẳng chi tiết của mình và sau đó tạo mô hình ở các giai đọan trung gian, tính năng này cho phép bạn xác định quy trình để tạo bố cục dải.

Strip Layout

Mô đun strip layout (bố cục dải) có thể được sử dụng cho cả khuôn dập liên hoàn khuôn transfer.

Mô đun Round Draw

Mô-đun bố cục dải Logopress ™ cũng bao gồm các tính năng và khả năng tuyệt vời và cụ thể dành riêng cho các chi tiết hình tròn.

Thư viện các chi tiết tiêu chuẩn

Logopress3 bao gồm phần hỗ trợ cấu trúc khuôn dập giúp bạn nhanh chóng mô hình hóa các thành phần chính của khuôn.

Chức năng Tool and Die

Phần mềm thiết kế khuôn dập Logopress3 cũng bao gồm các tính năng mạnh mẽ để tạo ra tất cả các lỗ trong toàn bộ tấm cắt, uốn và tạo hình các lỗ.

Hình ảnh động và Dynamic Interference Detection

Logopress3 bao gồm lệnh Intelligent Animation tự động phát hiện can thiệp và va chạm trong khuôn trong khi hiển thị toàn bộ khuôn đang hoạt động, như thể nó đang được ép, bao gồm cả việc nâng và di chuyển dải theo mỗi lần dập.

123GO (dành cho tất cả người dùng SOLIDWORKS)
Chức năng bổ sung để tăng tốc các quy trình của bạn.

ViHoth Corporation