3D QuickForm

3D QuickForm là một ứng dụng mạnh mẽ đươc tích hợp vào SolidWorks như là một add in cho việc mô phỏng định hình ngược. Mô phỏng với tốc độ cao, chính xác và liên kết với dữ liệu SolidWorks đều được xem xét làm cho 3D QuickForm là một công cụ thiết kế khuôn dập tấm. Người dùng có thể truy nhập các dữ liệu CAD hoặc xây dựng biên dạng hình học trong môi trường SolidWorks cho nghiên cứu định hình. Nó giúp cho nhà sản xuất OEM, nhà cung cấp vật liệu, và nhà sản xuất khuôn dập một công cụ chính xác trong thời gian ngắn nhất với số lần thử vật lý ít nhất có thể.

Xây dựng lưới tự động và cho phép người dùng điều chỉnh cần thiết trong từng trường hợp khác nhau.

Công cụ thiết kế có thể tập trung đầy đủ trong quy trình thiết kế khuôn dập và làm các phép thử ảo. Mô phỏng được chạy theo hướng quản lý dự án và hỗ trợ nhiều dự án, do đó tinh giản các nghiên cứu thiết kế khả thi, quy trình mô phỏng, và tối ưu hóa. Kết quả mô phỏng được hiển thị để hiển thị khối ban đầu, với chiều dày vật liệu khác nhau, và sự phân bố ứng suất/sức căng. Cho phép tối ưu hóa dữ liệu vật liệu cho phép người thiết kế kiểm định lại thiết kế đó với các loại vật liệu khác nhau. Tích hợp đầy đủ với SolidWorks©, 3DQuickForm dễ dàng cho việc sử dụng và nhiều tính năng.

Các tính năng trong 3D Quick Form

 • Đầy đủ các giao diện để đọc cả dữ liệu 3D hoặc dữ liệu gốc
 • Các công cụ mô hình đặc biệt để làm sạch dữ liệu
 • Chức năng mô hình hóa mạnh mẽ
 • Nhanh và chính xác trống thế hệ hình
 • Dễ dàng cho việc nghiên cứu và học tập
 • Get blank contours of parts which cannot be folded/unstamped in traditional ways
 • Tích hợp đầy đủ với SolidWorks cho phép thiết kế tấm strip trong quy trình liên kết đầy đủ
 • Kết quả giao tiếp tốt hơn trong những thay đổi kỹ thuật là cũng ít hơn.
 • Nhanh chóng đưa ra các giải pháp so sánh cho các linh kiện dập
 • Đối phó với các mô hình rỗng và định hình phức tạp
 • Tính toán dựa trên công nghệ ESI trong định hình tấm
 • Tính toán lượng vật liệu sử dụng dễ dàng trong việc tính toán giá thành, báo giá
 • Hỗ trợ ổn định các cạnh, các bề mặt
 • Xuất các báo cáo
 • Cho phép tối ưu hóa vật liệu
 • Hoàn thiện tích hợp với 3D QuickPress cung cấp mô hinh trống cho quy trình thiết kế khuôn dập

3D QuickForm Professional

 • Bao gồm tất cả các tính năng trong 3DQuickForm
 • Trải phẳng chi tiết cho các bề mặt ban đầu không phải là phẳng
 • Đối xứng điều kiện biên
 • Hỗ trợ gấp mép.

 

Dịch: ViHoth

Nguồn: 3D QuickTools

http://vihoth.com/detail/118/99/3d-quickform.html

Trả lời