Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Phần mềm SOLIDCAM

  •  
     

    Gia công chi tiết đa diện Indexial Multi-Sided Machining

    SolidCAM đặc biệt mạnh trong gia công 4/5 trục gia công chi tiết đa diện Indexial Multi Sided Machining SolidCAM cung cấp một cách hiệu quả và dễ dàng để lập trình trên nhiều bề mặt của một chi tiết. Cùng khám phá thông tin chi tiết...
    Chi tiết