Phân tích độ bền mỏi kim loại trong SOLIDWORKS Simulation

Độ bền mỏi hay sức bền mỏi là khả năng của chi tiết máy chống lại các phá hủy mỏi như tróc rỗ bánh răng, rạn nứt bề mặt chi tiết…Để cải thiện được những điều này cũng như dự đoán tuổi thọ của sản phẩm chính xác nhất thì việc phân tích độ bền mỏi kim loại trong SOLIDWORKS Simulation điều bạn không thể bỏ qua.

Quá trình phá hủy mỏi xảy ra khi chi tiết máy chịu ứng suất thay đổi. Quá trình phá hủy mỏi bắt đầu từ những vết nứt rất nhỏ (vết nứt tế vi) sinh ra từ vùng chi tiết máy chịu ứng suất tương đối lớn. Khi số chu trình làm việc của chi tiết tăng lên thì các vết nứt này cũng mở rộng dần, chi tiết máy ngày càng bị yếu và cuối cùng xảy ra gãy hỏng chi tiết máy.

Hiện tượng phá hủy mỏi được phát hiện ra từ giữa thế kỷ 19 và giới hạn mỏi được coi là một trong những chỉ tiêu tính toán chủ yếu để xác định kích thước chi tiết máy. Thực tiễn sử dụng máy cho thấy khoảng 90% các tổn thất của chi tiết do các vết nứt mỏi gây ra.

Fatigue Analysis – Phân tích mỏi là một hoạt động quan trọng trong Simulation

Quá trình hư hỏng cấu trúc lũy tiến trong một thành phần phải chịu các điều kiện tải xen kẽ có thể dẫn đến hư hỏng sau khi có đủ số chu kỳ mô tả chính xác quá trình mỏi. Nếu bạn thiết kế các sản phẩm chỉ cần để sử dụng một lần, phần còn lại của những gì bạn sẽ đọc tiếp theo đây không áp dụng cho bạn. Đối với những người trong chúng ta thiết kế sản phẩm mà phải kéo dài trong nhiều chu kỳ sử dụng, thậm chí chu kỳ vào hàng chục triệu, phân tích độ bền mỏi kim loại là một khía cạnh thiết kế quan trọng cần được xem xét.

Nếu bạn vẫn không tin rằng đời sống mỏi là quan trọng, có lẽ nó sẽ thay đổi tâm trí của bạn nếu bạn biết rằng phá hủy mỏi là hình thức phổ biến nhất của thất bại sản phẩm cơ khí. Tuổi thọ mỏi của sản phẩm là một phần quan trọng trong thiết kế sản phẩm. Khả năng ước lượng tuổi thọ mỏi được bao gồm trong cả ba phiên bản của SOLIDWORKS Simulation – Standard, Professional và Premium.

Tiến hành phân tích độ bền mỏi trong SOLIDWORKS Simulation được bắt đầu với kết quả nghiên cứu phân tích cấu trúc của bạn. Thiết lập và giải quyết ít nhất một phân tích tuyến tính tĩnh để tạo ra dữ liệu ứng suất được sử dụng để tính toán tuổi thọ mệt mỏi. Ngoài ra, bạn cũng có thể giải quyết một nghiên cứu tuyến tính động, hoặc lịch sử thời gian, phương thức, cộng hưởng hoặc rung động ngẫu nhiên và sử dụng các kết quả cấu trúc đó để phân tích độ bền mỏi. Một khi kết quả cấu trúc có sẵn, thiết lập một nghiên cứu mỏi trong SOLIDWORKS Simulation rất đơn giản. Phân tích cấu trúc là “sự kiện” bao gồm tổng số chu kỳ mà sản phẩm sẽ trải nghiệm và loại tải. Loại tải mô tả cách tải được áp dụng cho sản phẩm, thường là tải không hoàn toàn hoặc hoàn toàn không bị đảo ngược.

Khi thiết lập nghiên cứu mỏi hoàn tất, chỉ cần giải quyết phân tích để tạo kết quả. Có một số ô mỏi có sẵn với phổ biến nhất là một động cơ gây thiệt hại và một quá trình mỏi. Một lô thiệt hại cho biết tỷ lệ phần trăm của tuổi thọ sản phẩm đã được tiêu thụ bởi (các) sự kiện được áp dụng. Đồ thị mỏi cho biết số chu kỳ của (các) sự kiện sẽ gây ra sự phá hủy mỏi ở mọi vị trí trên sản phẩm. Và với phân tích mỏi đã được hoàn thành, bạn sẽ có một sự tự tin cao hơn nhiều trong thiết kế của bạn. Hãy làm cho sản phẩm của bạn tốt hơn với SOLIDWORKS Simulation!

Liên hệ ViHoth Corporation và đề nghị demo SOLIDWORKS Simulation về phân tích độ bền mỏi và để trang bị SOLIDWORKS Simulation cho công việc của bạn.

ViHoth Corporation.

 

 

 

Trả lời