Cách tạo thư viện vật liệu riêng trong SOLIDWORKS

Cách tạo thư viện vật liệu riêng trong SOLIDWORKS, thư viện vật liệu sẵn có mặc định đã rất đa dạng nhưng cũng sẽ không thể tránh khỏi trường hợp vật liệu mà bạn muốn gán cho chi tiết không có sẵn ở trong phần mềm SOLIDWORKS.Trong trường hợp này, SOLIDWORKS đưa ra cho chúng ta một giải pháp đó là thiết lập thư viện vật liệu riêng của bạn với những thông số như độ bền kéo, mật độ và nhiều đặc tính khác của vật liệu.Vậy thì để tạo thư viện vật liệu riêng thì chúng ta phải tuỳ chỉnh như thế nào?.

Cách tạo thư viện vật liệu riêng trong SOLIDWORKS

– Để bổ sung vật liệu mới vào thư viện tuỳ chỉnh, chúng ta click chuột phải vào tính năng Material nằm trên cây thiết kế FeatureManager, sau đó chọn Edit Material.

https://vihoth.com/wp-content/uploads/2023/07/cach-tao-thu-vien-vat-lieu-rieng-trong-solidworks-1024x609.png

– Sau khi bảng Material được hiển thị lên, ta tìm đến thư mục CUSTOM MATERIALS > Click chuột phải chọn New Category để tạo và đặt tên cho thư mục chứa vật liệu riêng của bạn

https://vihoth.com/wp-content/uploads/2023/07/cach-tao-thu-vien-vat-lieu-rieng-trong-solidworks-1-1024x540.png

– Tiếp theo chúng ta click chuột phải vào thư mục Category mà chúng ta vừa tạo > New Material để tạo vật liệu riêng, chúng ta cũng có thể tùy chọn đặt tên mới cho vật liệu

https://vihoth.com/wp-content/uploads/2023/07/cach-tao-thu-vien-vat-lieu-rieng-trong-solidworks-2-1024x563.png

– Ta có thể tùy chỉnh thay đổi các thông số, đặc tính, màu sắc của vật liệu với các tuỳ chọn mà phần mềm SOLIDWORKS đưa ra cho chúng ta.

https://vihoth.com/wp-content/uploads/2023/07/cach-tao-thu-vien-vat-lieu-rieng-trong-solidworks-3-1024x606.png

Liên hệ ViHoth để nhận được sự hỗ trợ sớm nhất tới từ bộ phận Kỹ thuật của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến cách tạo thư viện vật liệu riêng trong SOLIDWORKS cũng như phần mềm SOLIDWORKS qua Email: support@vihoth.com

Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Kỹ thuật cao ViHoth  | Đại lý ủy quyền SOLIDWORKS Việt Nam 

Head Office: ViHoth Tower | No 17-Lot 5 | | Xuan Phuong Metropolis | Nam Tu Liem | Hanoi | VN 

Office: +84-4-379.70256                       Fax: +84-4-37970257           

Website: www.vihoth.com                    Email: info@vihoth.com