Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

vật liệu

  •  
     

    Áp dụng vật liệu cho tất cả các chi tiết trong SOLIDWORKS Assembly

    Áp dụng vật liệu cho tất cả các chi tiết trong SOLIDWORKS Assembly , đầu tiên SOLIDWORKS Assembly là môi trường 3D cho việc thiết kế và tạo các lắp ghép, cụm lắp ghép. Modul này có trong tất cả các sản phẩm SOLIDWORKS 3D CAD.Khi bạn...
    Chi tiết