ứng dụng dành cho trẻ em

SOLIDWORKS ra mắt ứng dụng dành cho trẻ em để học kỹ thuật

“Chúng tôi không nói rằng bạn sử dụng công cụ này để tìm hiểu việc trở thành một kỹ sư như thế nào. Thay vào. . .