Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

tính năng của SOLIDWORKS Simulation

  •  
     

    Thư viện SOLIDWORKS các tính năng của Simulation

    Giả sử bạn có một bu - lông hoặc đầu nối chân cắm mà bạn sử dụng nhiều lần. Nó có thể khiến bạn đau đầu khi phải thiết lập các khớp nối này nhiều lần. Thay cho việc phải lặp lại đó, bạn có thể thiết lập các bu lông hoặc đầu cắm chỉ một lần rồi cho vào thư viện SolidWorks
    Chi tiết